Beroep uitvoerend medewerker bosbouw

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Environmental policy
 • Fire-fighting systems
 • Forest ecology
 • Logging

Vaardigheden

 • Conduct reforestation surveys
 • Apply prescribed herbicides
 • Coordinate timber sales
 • Provide first aid
 • Monitor work site
 • Plant green plants
 • Operate forestry equipment
 • Monitor logging operations
 • Maintain forest roads
 • Perform tree thinning
 • Vegetation control
 • Apply forest legislation
 • Supervise forestry workers
 • Maintain forestry equipment
 • Manage forest fires

Optionele kennis en vaardigheden

klant raad geven over technische mogelijkheden gps-systemen gebruiken kaarten lezen apparatuur volgen advies geven aan aannemers bestuurders controleren verschillende communicatiekanalen gebruiken milieu-incidenten melden productiviteit van bossen controleren werklast in het oog houden advies geven over het planten van bomen in een bosbouwteam werken advies geven aan leidinggevenden leiding geven aan een team in de bosbouw advies geven over houtkap

Loopbaanperspectief

Het beroep uitvoerend medewerker bosbouw behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld