Beroep uitvaartondernemer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Uitvaartondernemer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bedrijfskennis

  De functies, processen en taken van een onderneming en de relatie daartussen om de onderneming goed te laten werken.

Vaardigheden

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Normen voor persoonlijke hygiëne handhaven

  De onberispelijke normen voor persoonlijke hygiëne in stand houden en zorgen voor een net voorkomen.

 • Advies geven over uitvaarten

  Familieleden van de overledene informatie en advies over ceremoniële, begraaf- en crematiediensten verstrekken.

 • Afspraken beheren

  Afspraken maken, plannen en annuleren.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Gasten begroeten

  Welkom op een vriendelijke manier verwelkomen op een bepaalde plaats.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Ceremoniële locaties gereedmaken

  Kamers of andere locaties decoreren voor ceremonies, zoals begrafenissen, crematies, bruiloften of doop.

 • Mensenrechten promoten

  Mensenrechten en diversiteit promoten en respecteren in het licht van de fysieke, psychologische, geestelijke en sociale behoeften van autonome personen, rekening houdend met hun standpunten, overtuigingen en waarden, en de internationale en nationale gedragscodes en de ethische implicaties van de verlening van gezondheidszorg, en daarbij te zorgen voor hun recht op privacy en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van informatie van de gezondheidszorg.

 • Organisatorische beleidslijnen opstellen

  De implementatie van beleid ontwikkelen en monitoren met betrekking tot het documenteren en detailleren van de procedures voor de activiteiten van de organisatie in het licht van haar strategische planning.

 • Diplomatisch zijn

  Op een gevoelige en tactvolle manier met mensen omgaan.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Overzichten maken van crematies

  Gegevens bijhouden van de crematies die worden of zullen worden uitgevoerd en ervoor zorgen dat de gecremeerde resten correct worden geïdentificeerd.

 • Financiële aspecten van een bedrijf beheren

  De juridische en financiële aspecten van het bedrijf beheren; cijfers en getallen berekenen en analyseren; kijken hoe u kosten kunt besparen en hoe u uw inkomsten en productiviteit kunt maximaliseren; altijd de kosten afwegen tegen de mogelijke voordelen voordat u een beslissing neemt.

 • De weg wijzen aan gasten

  De weg wijzen aan gasten met behulp van gebouwen of op domeinen, naar hun zitplaatsen of performance setting, en hen helpen met eventuele aanvullende informatie, zodat zij de geplande bestemming van het evenement kunnen bereiken.

Optionele kennis en vaardigheden

bezoekersinformatie verstrekken lichamen balsemen professionele administratie bijhouden overledenen aankleden noodevacuatieplannen beheren empathisch zijn kisten klaarmaken voor crematie catering coördineren crematiemateriaal gebruiken inventaris van werktuigen bijhouden emotionele steun bieden aan nabestaanden kisten verplaatsen financiële prestaties van een bedrijf analyseren persoonlijke administratie bijhouden klein onderhoud controleren onderhoudswerkzaamheden beheren nieuw personeel in dienst nemen voertuigen besturen in optochten contacten onderhouden met lokale overheden zakelijk inzicht gebruiken ergonomisch werken klachten van bezoekers behandelen begrafenismateriaal beheren helpen bij de organisatie van begrafenissen religieuze ceremonies uitvoeren principes voor bedrijfsbeheer

Loopbaanperspectief

Het beroep uitvaartondernemer behoort tot de beroepsgroep Verleners van overige persoonlijke diensten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB