Beroep uitkeringsconsulent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale werktheorie
 • Sociale wetenschappen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Socialezekerheidsrecht
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale rechtvaardigheid

Vaardigheden

 • Programma’s inzake sociale zekerheid ontwikkelen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Sociale begeleiding bieden
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Stress in organisaties beheersen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Socialezekerheidsprogramma’s promoten
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Nadenken over praktijken
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Werken met gemeenschappen
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Activiteiten delegeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Problemen kritisch behandelen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Integratie bevorderen
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Stressbestendig zijn
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Actief luisteren
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Sociale verandering promoten
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Conflicten hanteren
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Casemanagement toepassen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Crisisinterventie toepassen
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Empathisch zijn
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Advies geven over socialezekerheidsvoorzieningen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid

Loopbaanperspectief

Het beroep uitkeringsconsulent behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag