Beroep uitgever van boeken

Uitgever van boeken: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van projectbeheer

  Verschillende onderdelen en stadia van projectbeheer.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Uitgeversmarkt

  De trends op de uitgeversmarkt en het soort boeken dat aantrekkelijk is voor een bepaald publiek.

Vaardigheden

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Overleggen met de redacteur

  De redacteur van een boek, maandblad, tijdschrift of andere publicaties over verwachtingen, vereisten en vorderingen raadplegen.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Publicatieplannen voorstellen

  Presenteren van het tijdschema, budget, lay-out, marketingplan en verkoopplan voor de publicatie van een publicatie.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Marketingplannen uitvoeren

  Alle activiteiten uitvoeren die nodig zijn om specifieke marketingdoelstellingen binnen een bepaald tijdsbestek te bereiken

 • Manuscripten uitkiezen

  De te publiceren manuscripten selecteren. Beslissen of deze het beleid van de onderneming weerspiegelen.

 • Manuscripten lezen

  Lezen van onvolledige of volledige manuscripten van nieuwe of ervaren auteurs.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

desktoppublishing verkoopactiviteiten toezicht houden op verkoopactiviteiten spelling literatuur tekst proeflezen juistheid van informatie controleren distributiekanalen beheren strategie voor contentmarketing desktoppublishingtechnieken toepassen technieken voor digitale marketing boekenbeurzen bezoeken socialemediamarketing toepassen marketingstrategieën plannen contracten beheren grafisch ontwerp grammatica nieuwe media bewaren grammatica- en spellingsregels toepassen verkoopstrategieën marketingtechnieken voor merkidentiteit verkoopargumenten marketingprincipes evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen

Loopbaanperspectief

Het beroep uitgever van boeken behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB