Beroep tweede copiloot

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Besturingssystemen van vliegtuigen
 • Elektronica
 • Luchtvaartmeteorologie
 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart
 • Wetgeving inzake luchtvervoer
 • Geografische gebieden
 • Elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer
 • Veiligheidsvoorschriften op luchthavens
 • Planning voor luchthavens

Vaardigheden

 • Bedieningspanelen in de cockpit bedienen
 • Procedures opstarten om aan vluchteisen van vliegtuigen te voldoen
 • Vliegtuigonderhoud uitvoeren
 • Navigatieberekeningen maken
 • Vliegtuigen uitvoerig controleren
 • Zorgen voor de naleving van de veiligheidsmaatregelen op luchthavens
 • Zorgen voor vlotte operaties aan boord
 • Mondelinge instructies volgen
 • Routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Mechanische problemen in vliegtuigen aanpakken
 • Visuele geletterdheid bezitten
 • Omgaan met stressvolle situaties
 • Meteorologische informatie gebruiken
 • Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving
 • Checklists volgen
 • 3D-displays lezen
 • Omgaan met moeilijke werkomstandigheden
 • Ervoor zorgen dat vliegtuigen aan de regelgeving voldoen

Optionele kennis en vaardigheden

beschikken over computervaardigheden procedures opstarten om aan vluchteisen van helikopters te voldoen lancering van satellieten in een baan rond de aarde luchthavennormen en -voorschriften toepassen reageren op veranderende navigatieomstandigheden onafhankelijke operationele besluiten nemen economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen geostationaire satellieten

Loopbaanperspectief

Het beroep tweede copiloot behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag