Beroep tweede copiloot

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Aircraft flight control systems
 • Electronics
 • Aviation meteorology
 • Common aviation safety regulations
 • Air transport law
 • Geographic areas
 • Electrical systems used in transportation
 • Airport safety regulations
 • Airport planning

Vaardigheden

 • Operate cockpit control panels
 • Undertake procedures to meet aircraft flight requirements
 • Perform aircraft maintenance
 • Carry out navigational calculations
 • Comprehensively inspect aircraft
 • Ensure compliance with airport security measures
 • Ensure smooth on board operations
 • Follow verbal instructions
 • Perform routine flight operations checks
 • Ensure public safety and security
 • Address aircraft mechanical issues
 • Possess visual literacy
 • Handle stressful situations
 • Use meteorological information
 • Ensure ongoing compliance with regulations
 • Comply with checklists
 • Read 3D displays
 • Deal with challenging work conditions
 • Ensure aircraft compliance with regulation

Optionele kennis en vaardigheden

beschikken over computervaardigheden procedures opstarten om aan vluchteisen van helikopters te voldoen lancering van satellieten in een baan rond de aarde luchthavennormen en -voorschriften toepassen reageren op veranderende navigatieomstandigheden onafhankelijke operationele besluiten nemen economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen geostationaire satellieten

Loopbaanperspectief

Het beroep tweede copiloot behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag