Beroep tuinarchitect

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Tuinarchitect: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Stedelijke planning

  Een politiek en technisch proces dat erop gericht is het stedelijk milieu te ontwerpen en het landgebruik te optimaliseren door verschillende aspecten in aanmerking te nemen, zoals infrastructuur, water en groene en sociale ruimten.

 • Esthetiek

  Set beginselen op basis waarvan iets aantrekkelijk en prachtig is.

 • Landschapsanalyse

  De methoden voor analyse en berekening die worden gebruikt bij het ontwerpen van ruimten buitenshuis.

 • Tuinarchitectuur

  Beginselen en werkwijzen voor architectuur en ontwerp van buitenruimte.

 • Regelgeving voor architectuur

  De in de Europese Unie bestaande regelingen op het gebied van de architectuur. 

 • Tuinontwerp

  Beschikken over inzicht in tuinontwerp en -onderhoud.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

 • Zone-indelingscodes

  De verdeling van land in zones waar verschillende toepassingen en activiteiten zijn toegestaan, zoals activiteiten op het gebied van woningen, landbouw en industrie. Deze gebieden worden geregeld door wetgevingsprocedures en lokale overheden.

 • Strategieën voor groene ruimten

  De visie van de overheid op het gebruik zijn groene ruimte. Deze omvat de doelstellingen, de middelen, de methoden, het wetgevingskader en de tijd die nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

Vaardigheden

 • Landschapsschema’s ontwerpen

  Landschapsschema’s ontwerpen en schaalmodellen creëren in overeenstemming met de specificaties en het budget.

 • Architecturale plannen ontwikkelen

  Een masterplan ontwikkelen voor de bouwplaatsen en landschapsaanplantingen. Gedetailleerde ontwikkelingsplannen en -specificaties opstellen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Particuliere ontwikkelingsplannen analyseren op nauwkeurigheid, geschiktheid en naleving van de wetgeving.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Tuinontwerpcomponenten specificeren

  Designonderdelen en -materialen ontwerpen die geschikt zijn voor de locatie, het doel en het verwachte gebruik. De voor de regeling en de begroting benodigde installaties en materialen aanbevelen.

 • Ruimtelijke indeling van buitengebieden maken

  Ruimtelijke indeling en functioneel en architectonisch aanzien van buitengebieden ontwerpen. Groene ruimten, sociale ruimten en regelgevende aspecten integreren in het buitenontwerp.

 • Advies geven over landschappen

  Advies geven over de planning, ontwikkeling en verzorging van nieuwe en bestaande tuinen en landschappen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Afmetingen in een bouwkundig ontwerp integreren

  Metingen, die gedaan werden op locaties of in het project opgenomen, integreren in het ontwerp en de opmaak van architectuurprojecten. Overwegingen zoals brandveiligheid, akoestiek en bouwfysica integreren.

 • Projecten voor landschapsontwerp beheren

  Voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van parken, recreatiegebieden en landschapsaanleg langs de weg. Ontwerpen en tekeningen maken en specificaties opstellen voor dergelijke projecten en de kosten schatten.

Optionele kennis en vaardigheden

bloem- en plantproducten themakaarten maken werkschema's volgen tuinbouwbeginselen duurzaamheid promoten energieneutraal ontwerp van gebouwen handmatige ontwerptechnieken gebruiken geografische informatiesystemen gebruiken historische architectuur fysiek model van een product bouwen communiceren met de bewoners civiele techniek aanbestedingsprocedures uitvoeren contacten onderhouden met lokale overheden gevolgen voor het milieu beoordelen plantensoorten materiaal voor landschapsonderhoud gebruiken energie-efficiëntie software voor technisch tekenen gebruiken energieprestaties van gebouwen projecten binnen het budget afwerken bodemstructuur nieuwe landschapsontwerpen maken bouwactiviteiten coördineren cad-software gebruiken technische expertise leveren materialen voor tuininrichting advies geven over bodem- en waterbescherming materiaal voor tuinaanleg gebruiken eigenschappen van planten bosbehoud landmetingen uitvoeren gis-rapporten maken

Loopbaanperspectief

Het beroep tuinarchitect behoort tot de beroepsgroep Architecten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB