Beroep trolleybuschauffeur

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Health and safety measures in transportation
 • Passenger transport regulations
 • Effective perception of transport environment
 • Road traffic laws

Vaardigheden

 • Communicate with customers
 • Maintain concentration for long periods
 • Focus on passengers
 • Tolerate stress
 • Perform services in a flexible manner
 • Drive in urban areas
 • Use different communication channels
 • Help to control passenger behaviour during emergency situations
 • Ensure vehicles are equipped with accessibility equipment
 • Perform defensive driving
 • Tolerate sitting for long periods
 • Provide first aid
 • Keep time accurately
 • Interpret traffic signals
 • Use communication equipment
 • Clean road vehicles
 • Adhere to transpiration work schedule
 • Stay alert
 • Ensure vehicle operability
 • Provide information to passengers
 • Communicate clearly with passengers
 • Apply conflict management
 • Assist disable passengers
 • Operate GPS systems

Optionele kennis en vaardigheden

kaarten lezen zware gewichten tillen voertuigonderhoud uitvoeren kleine betalingen afhandelen

Loopbaanperspectief

Het beroep trolleybuschauffeur behoort tot de beroepsgroep Buschauffeurs en trambestuurders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249600  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20249600  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag