Beroep treinmachinist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Treinmachinist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fysieke eigenschappen van spoorwegen

  Vertrouwd zijn met alle fysieke aspecten van de spoorweg, met inbegrip van treinstations, de helling van overwegen en snelheidslimieten.

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

 • Spoorgeometrie

  Inzicht in de 3D-geometrie voor spoorindelingen, en in het ontwerp en de bouw van spoorweginfrastructuur.

 • Procedures voor het besturen van treinen

  De verschillende werkwijzen, routines en procedures om treinen veilig te laten rijden en botsingen, ontsporingen of ongeplande overschrijding van snelheidsbeperkingen te voorkomen.

 • Gebruik van locomotiefrem

  Inzicht in de dynamiek van het gebruik van de locomotiefrem.

Vaardigheden

 • Inkomende vrachten rangeren

  Inkomende vrachten rangeren naar en van motortreinstellen voor inkomende en uitgaande treinen.

 • Uitgaande vrachten rangeren

  Uitgaande vrachten rangeren naar en van inkomende en uitgaande treinen.

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Beginselen van het besturen van treinen aanleren

  Opleidingen ter plaatse aanbieden aan stagiairs over hoe treinen te bedienen en besturen. Ze instrueren in theorieën en technieken met betrekking tot zaken als bedieningspanelen, veiligheidstekens, beveiligingsmaatregelen en procedures in treinstations.

 • Rapporten voor vrachtvervoer opstellen

  Rapporten over vrachtvervoer opstellen en indienen. Gedetailleerde informatie over vrachtcondities en vrachtafhandeling opnemen; indien nodig problemen melden.

 • Lange tijd kunnen zitten

  Het geduld hebben om lange tijd te kunnen zitten; een passende ergonomische zithouding behouden.

 • Zorgen voor onderhoud van treinen

  Toezicht houden op het onderhoud van de uitrusting van treinen en de beveiliging van het spoor.

 • Gewicht van lading aanpassen aan de capaciteit van vrachtvoertuigen

  Afstemmen van het gewicht van de vracht op de capaciteit van de voertuigen voor goederenvervoer. Houden van toezicht op het maximumdraagvermogen van het voertuig in kwestie en het gewicht van elke afzonderlijke kist bij de overbrenging.

 • Gedurende lange tijd geconcentreerd blijven

  Gedurende een lange tijd geconcentreerd blijven om een juist oordeel te kunnen vormen en de juiste beslissingen te kunnen nemen.

 • Beweging van treinen controleren

  Bediening van versnelling, remmen en algemene werking van de trein in beweging.

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Omgaan met stressvolle situaties op de werkplek door adequate procedures te volgen, rustig en effectief te communiceren en nuchter te blijven bij het nemen van beslissingen.

 • Hoog niveau van veiligheidsbewustzijn hebben

  Zorgen voor een hoog niveau van veiligheidsbewustzijn; persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; communiceren met het personeel en advies geven over gezondheids- en veiligheidskwesties.

 • Rijdend materiaal rangeren op rangeerterreinen

  Rijdend materieel rangeren om treinen te vormen op rangeerterreinen.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Zorgen dat treinen op tijd rijden

  Zorgen voor de tijdige aankomst van treinen op hun bestemmingen in overeenstemming met de dienstregeling.

 • Treinmotoren controleren

  Ervoor zorgen dat de treinmotoren aan de voorschriften voldoen vóór aanvang van een reis.

 • Treindienstregelingen controleren

  Ervoor zorgen dat de dienstregeling van de trein wordt gevolgd; treinen mogen het station niet te laat of te vroeg verlaten. Vertrek en aankomst van treinen monitoren en regelen om te voorkomen dat treinen te laat of te vroeg aankomen.

 • Focussen op reizigers

  Veilig en tijdig vervoeren van reizigers naar hun bestemming. Een gepaste klantendienst aanbieden; de reizigers informeren in geval van onverwachte situaties of andere incidenten.

 • Seinhuisinstructies volgen

  De instructies volgen voor het geven van signalen tijdens de reis. De technische taal door seingevers gebruikt begrijpen en de instructies van de seingevers volgen.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Zorgen voor een veilige aankomst van treinen

  Ervoor zorgen dat de treinen veilig op hun bestemming aankomen. Praktische kennis gebruiken om treinen op het spoorwegnet te seinen om de exploitatie soepel te laten verlopen.

Optionele kennis en vaardigheden

in een spoorvervoerteam werken beschikken over computervaardigheden actief luisteren laden van vrachtschepen observeren bijgewerkte professionele kennis onderhouden methoden voor goederenvervoer diensten op een flexibele manier uitvoeren kalm reageren in stressvolle situaties verslagen ingediend door passagiers analyseren zelfvertrouwen tonen ict-problemen oplossen berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen betrouwbaar handelen mechanica van treinen douaneregelgeving voor passagiers

Loopbaanperspectief

Het beroep treinmachinist behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB