Beroep toxicoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Toxicologie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Analytische chemie

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Chemische experimenten uitvoeren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Chemicaliën mengen
 • Toxicologische onderzoeken uitvoeren
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoeksvoorstellen schrijven klinische chemie productie controleren monsters voor analyse verzamelen milieugegevens analyseren strategieën voor de behandeling van patiënten ontwikkelen celkweken analyseren bijdragen aan de registratie van farmaceutische producten technische expertise leveren assisteren bij klinische proeven productverbeteringen aanbevelen lezingen geven farmacologie helpen bij politieonderzoek problemen met de formule van cosmetische producten oplossen conformiteitsdocumenten voorbereiden gevolgen voor het milieu beoordelen lesinhoud voorbereiden geneesmiddelen ontwikkelen gespecialiseerd farmaceutisch advies geven dierproeven uitvoeren een computer gebruiken wetenschappelijke theorieën ontwikkelen onderzoek naar flora uitvoeren protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen monsters op verontreinigende stoffen testen milieuproblemen melden bloedmonsters analyseren wetenschappelijke verhandelingen schrijven biologie wetenschappelijke documentatie archiveren volksgezondheid advies geven over wetgevingsbesluiten onderzoek naar fauna uitvoeren