Beroep toxicoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Onderzoekend / Artistiek
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Toxicologie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Analytische chemie

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Chemische experimenten uitvoeren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Chemicaliën mengen
 • Toxicologische onderzoeken uitvoeren
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoeksvoorstellen schrijven klinische chemie productie controleren monsters voor analyse verzamelen milieugegevens analyseren strategieën voor de behandeling van patiënten ontwikkelen celkweken analyseren bijdragen aan de registratie van farmaceutische producten technische expertise leveren assisteren bij klinische proeven productverbeteringen aanbevelen lezingen geven farmacologie helpen bij politieonderzoek problemen met de formule van cosmetische producten oplossen conformiteitsdocumenten voorbereiden gevolgen voor het milieu beoordelen lesinhoud voorbereiden geneesmiddelen ontwikkelen gespecialiseerd farmaceutisch advies geven dierproeven uitvoeren een computer gebruiken wetenschappelijke theorieën ontwikkelen onderzoek naar flora uitvoeren protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen monsters op verontreinigende stoffen testen milieuproblemen melden bloedmonsters analyseren wetenschappelijke verhandelingen schrijven biologie wetenschappelijke documentatie archiveren volksgezondheid advies geven over wetgevingsbesluiten onderzoek naar fauna uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep toxicoloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog