Beroep tolk

Een tolk vertaalt een gesproken tekst in de ene taal naar een tekst in een andere taal. Hierbij is het van belang dat een tolk aandacht besteedt aan het behouden van juiste betekenis en het correct weergeven van het gesprek, ook zorgt een tolk er voor dat het woord- en zinsgebruik in de vertaalde tekst de stijl van het originele stuk zo goed mogelijk benadert. Mogelijke gesprekken waar een tolk wordt ingeschakeld zijn het verhoor van een buitenlandse verdachte of vergaderingen van de VN. Hij/zij probeert daarnaast altijd efficiënte methodes te vinden om een gesprek sneller en met een betere kwaliteit te vertalen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel
 • Artistiek / Sociaal

Taken tolk

 • Vertalen van gesproken tekst van de ene naar de andere taal (vaak moederstaal).
 • Aandacht besteden aan behouden van juiste betekenis en stijl van het originele gesproken tekst.
 • Proberen methodes te vinden om efficiënter te vertalen en vertalingen te leveren van hogere kwaliteit.

Gerelateerde beroepen taal en geschiedenis

 • Historicus
 • Taalkundige
 • Vertaler

Kennis

 • Spelling
 • Tolktechnieken
 • Grammatica

Vaardigheden

 • Verschillende talen spreken
 • Ethische gedragscode voor vertaalwerkzaamheden volgen
 • Bilateraal tolken
 • Grote hoeveelheden informatie onthouden
 • Context begrijpen
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Tolken tussen twee partijen
 • Gesproken taal consecutief vertalen
 • Gesproken taal simultaan vertalen
 • Taalregels beheersen
 • Betekenis van de oorspronkelijke toespraak handhaven
 • Analytisch werken
 • Een goede dictie bezitten
 • Vertaalstrategieën ontwikkelen
 • Taalvaardigheden bijwerken
 • Begrippen in een taal vertalen
 • Kwaliteitsnormen voor tolken volgen

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke onderzoeksmethodologie wetenschappelijke verhandelingen schrijven linguïstiek oorspronkelijke tekst handhaven teksten vertalen technische terminologie technische verklarende woordenlijsten ontwikkelen fonetiek communiceren met de doelgroep ondertitels maken teksten uittypen van audiobronnen onderzoeksvoorstellen schrijven lezend vertalen werkzaamheden als beëdigd tolk uitvoeren intercultureel bewustzijn tonen medische terminologie tolken in live-uitzendingen informatiebronnen raadplegen geluidsapparatuur bedienen telefonisch communiceren contacten leggen met regeringsfunctionarissen adviestechnieken gebruiken semantiek lichaamstaal ongeziene vertaling fluistertolken wetenschappelijk onderzoek uitvoeren tolken bij conferenties inkomende oproepen beantwoorden tolkdiensten tijdens tours verzorgen gerechtstolken tolkdiensten bij belangenbehartiging verzorgen transcriptie van een opname

Functietitels

 • Sociotherapeut kliniek
 • Doktersassistenten prakijklijn asielzoekerszorg
 • Trainer
 • Vrijwillige tolk arabisch of tigrinya (m/v) huizen
 • Pedagogisch medewerkers bso (flex)
 • Pedagogisch medewerkers kinderdagopvang (flex)
 • Praktijkassistent flexpool landelijk
 • Pedagogisch medewerken met pony passie
 • Medewerker contactcenter
 • Vrijwilligers op de pol in zaandam