Beroep toiletmedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Toiletmedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Persoonlijk beschermingsmateriaal

  Soorten beschermende materialen en uitrusting voor diverse soorten taken, zoals algemene of gespecialiseerde schoonmaakactiviteiten.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie

  Preventieve en interventionele methoden die in de schoonmaakindustrie worden gebruikt ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van alle werknemers en derden.

Vaardigheden

 • Voorraad van schoonmaakmateriaal bijhouden

  De voorraad schoonmaakmateriaal bijhouden, nieuw materiaal bestellen wanneer de voorraad op is en het gebruik ervan nauwlettend te volgen om een constante voorraad aan te houden.

 • Toiletfaciliteiten schoonhouden

  Schoonmaken van de toiletten en wasbakken, spiegels en meubilair in de cabines, volgens de vereiste normen, met bijzondere aandacht voor details.

 • Voorraad van sanitaire voorzieningen aanvullen

  Ervoor zorgen dat toiletbenodigdheden zoals zeep en toiletpapier altijd beschikbaar zijn voor gebruik door de klant.

 • Dagelijks afval beheren

  Zorgvuldig behandelen van routinematig afval bij het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden en ervoor zorgen dat de afvalinzameling en de omliggende gebieden te allen tijde schoon worden gehouden.

 • Inlichten over toiletproblemen

  Aan de betreffende diensten melden wanneer een toilet niet goed functioneert of wanneer gerelateerde apparatuur kapot is en een "buiten gebruik"-bordje op de respectieve toiletdeuren plaatsen.

 • Verslagen van activiteiten voltooien

  Regelmatig of punctueel een schriftelijk verslag bijhouden van de geleverde diensten, met vermelding van het aantal uitgevoerde werkuren en de handtekening.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Glazen oppervlakken reinigen

  Gebruiken van reinigingsmiddelen om alle oppervlakken die met glas zijn bedekt, met name ramen, schoon te maken.

 • Schoonmaakmateriaal onderhouden

  De uitrusting en het materiaal dat voor schoonmaak werd gebruikt reinigen en in goede staat bewaren.

Optionele kennis en vaardigheden

klachten van klanten inzake sanitaire voorzieningen melden met chemische reinigingsmiddelen werken professionele administratie bijhouden organisatorische richtlijnen in de schoonmaaksector volgen openbare ruimte schoonmaken gasten begroeten vergoedingen innen voor het gebruik van het toilet communiceren met klanten schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren toezicht houden op het werk van schoonmaakpersoneel

Loopbaanperspectief

Het beroep toiletmedewerker behoort tot de beroepsgroep Schoonmakers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202411300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202463700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202475000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB