Beroep toezichthouder diervoeder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Besmettingsrisico’s bij kant-en-klare diervoeders
 • Voedingsmiddelenwetgeving
 • Voedsel- en drankenindustrie
 • Temperatuurschalen
 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Regelgeving voor hygiëne bij het voederen van dieren

Vaardigheden

 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Klein onderhoud controleren
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Productie controleren
 • Ontvangst van grondstoffen voor diervoeders beheren
 • Leiding geven aan personeel
 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren
 • Milieuvriendelijk beleid volgen bij voedselverwerking
 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Kleurverschillen aangeven
 • Laboratoria voor voedingsmiddelenproductie beheren
 • Laboratoriumresultaten opvolgen
 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren
 • Omgaan met documentatie voor bereide diervoeders
 • Hygiëne waarborgen
 • Werking van machines volgen
 • Verspilling van grondstoffen beperken

Optionele kennis en vaardigheden

voorraad van goederen in productie bijhouden op het gemak zijn in onveilige omgevingen hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking schriftelijke verslagen inzake werk analyseren financiële draagkracht diensten op een flexibele manier uitvoeren eerste hulp bieden omgaan met managers correcte etikettering van goederen waarborgen zelfvertrouwen tonen operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen begrotingscontrole uitvoeren betrouwbaar handelen omgaan met collega’s relaties met klanten onderhouden nieuw personeel in dienst nemen in een voedselverwerkend team werken assisteren bij de ontwikkeling van standaardprocedures in de voedselketen werkgerelateerde verslagen schrijven beschikken over computervaardigheden milieubeheersystemen gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep toezichthouder diervoeder behoort tot de beroepsgroep Productieleiders industrie en bouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246800  laag
verwachte baanopeningen tot 202411200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog