Beroep toelatingscoördinator

Toelatingscoördinator: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

Vaardigheden

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Onderwijsbehoeften identificeren

  In kaart brengen van de behoeften van studenten, organisaties en ondernemingen wat betreft de verstrekking van onderwijs om te helpen bij de ontwikkeling van leerplannen en het onderwijsbeleid.

 • Steun bieden bij onderwijsbeheer

  De directie van een onderwijsinstelling ondersteunen door taken van beheer rechtstreek te ondersteunen of door vanuit uw vakgebied informatie en bijstand te geven om de taken in verband met beheer te vereenvoudigen.

 • Informatie over schooldiensten geven

  Informatie verstrekken over de educatieve en ondersteunende diensten van een school of universiteit voor studenten en hun ouders, zoals diensten voor loopbaanbegeleiding of aangeboden cursussen.

 • Toelatingen van studenten beheren

  De aanvragen van studenten beoordelen en correspondentie met hen beheren over hun toelating of afwijzing, overeenkomstig de voorschriften van de school, universiteit of andere onderwijsinstelling. Dit omvat ook het verkrijgen van onderwijsinformatie, zoals persoonlijke gegevens, over de student. Het papierwerk van de toegelaten studenten bewaren.

 • Studenten helpen bij hun inschrijving

  Toegelaten studenten helpen bij de inschrijving voor een bepaald programma. Juridische documenten opstellen en de studenten ondersteunen als ze zich installeren.

 • Informatie over de financiering van onderwijs geven

  Informatie aan ouders en studenten verstrekken over collegegeld, studieleningen en financiële ondersteuning.

Optionele kennis en vaardigheden

procedures in het secundair onderwijs communicatie toezicht houden op buitenschoolse activiteiten communiceren met jongeren kleuterschoolprocedures klantendiensten financiële steunprogramma's voor studenten kantoorsoftware administratie van een onderwijsinstelling beheren studenten begeleiden helpen bij de organisatie van schoolevenementen elektronische communicatie onderwijswet kantoorsystemen gebruiken procedures in het lager onderwijs verschillende communicatiekanalen gebruiken onderwijsadministratie

Loopbaanperspectief

Het beroep toelatingscoördinator behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB