Beroep thuislozenwerker

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Company policies
 • Social justice
 • Social work theory
 • Legal requirements in the social sector
 • Social sciences
 • Older adults' needs

Vaardigheden

 • Apply case management
 • Reflect on practice
 • Empower social service users
 • Apply decision making within social work
 • Promote service users' rights
 • Apply anti-oppressive practices
 • Build helping relationship with social service users
 • Evaluate older adults' ability to take care of themselves
 • Apply socially just working principles
 • Make legislation transparent for users of social services
 • Communicate professionally with colleagues in other fields
 • Listen actively
 • Delegate activities
 • Demonstrate leadership in social service cases
 • Apply problem solving in social service
 • Apply holistic approach within social services
 • Manage social crisis
 • Undertake continuous professional development in social work
 • Perform street interventions in social work
 • Accept own accountability
 • Maintain records of work with service users
 • Promote social change
 • Address problems critically
 • Manage ethical issues within social services
 • Review social service plan
 • Work in partnership with social services users
 • Apply quality standards in social services
 • Negotiate with social service users
 • Contribute to protecting individuals from harm
 • Have computer literacy
 • Follow health and safety precautions in social care practices
 • Protect vulnerable social service users
 • Communicate with social service users
 • Apply crisis intervention
 • Develop professional network
 • Apply person-centred care
 • Report on social development
 • Work within communities
 • Organise social work packages
 • Work in a multicultural environment in health care
 • Consider social impact of actions on service users
 • Assist the homeless
 • Meet standards of practice in social services
 • Refer social service users
 • Involve service users and carers in care planning
 • Manage stress in organisation
 • Conduct interview in social service
 • Promote inclusion
 • Apply organisational techniques
 • Negotiate with social service stakeholders
 • Cooperate at inter-professional level
 • Deliver social services in diverse cultural communities
 • Assess social service users' situation
 • Develop professional identity in social work
 • Provide social counselling
 • Relate empathetically
 • Adhere to organisational guidelines
 • Plan social service process
 • Handle conflicts
 • Advocate for social service users
 • Tolerate stress
 • Prevent social problems

Optionele kennis en vaardigheden

bescherming van jonge personen promoten vrijwilligers leiden jongeren voorbereiden op de volwassenheid ontwikkeling van de jeugd beoordelen psychologische ontwikkeling van jongeren positieve instelling van jongeren ondersteunen wetgeving inzake sociale huisvesting

Loopbaanperspectief

Het beroep thuislozenwerker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag