Beroep thuislozenwerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Sociale werktheorie
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale wetenschappen
 • Behoeften van oudere volwassenen

Vaardigheden

 • Casemanagement toepassen
 • Nadenken over praktijken
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Actief luisteren
 • Activiteiten delegeren
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Sociale crisissen beheersen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Interventies op straat uitvoeren bij sociaal werk
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Sociale verandering promoten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Crisisinterventie toepassen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Werken met gemeenschappen
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Daklozen helpen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Stress in organisaties beheersen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Integratie bevorderen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Sociale begeleiding bieden
 • Empathisch zijn
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Conflicten hanteren
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Stressbestendig zijn
 • Sociale problemen voorkomen

Optionele kennis en vaardigheden

bescherming van jonge personen promoten vrijwilligers leiden jongeren voorbereiden op de volwassenheid ontwikkeling van de jeugd beoordelen psychologische ontwikkeling van jongeren positieve instelling van jongeren ondersteunen wetgeving inzake sociale huisvesting

Loopbaanperspectief

Het beroep thuislozenwerker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag