Beroep textielopmaker

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Clothing sizes

Vaardigheden

  • Decorate textile articles
  • Pack goods
  • Manufacture wearing apparel products
  • Analyse supply chain strategies

Optionele kennis en vaardigheden

stoffen onderscheiden technologie in de kledingindustrie stoffen borduren soorten stoffen accessoires onderscheiden kleding vermaken

Loopbaanperspectief

Het beroep textielopmaker behoort tot de beroepsgroep Hulpkrachten bouw en industrie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld