Beroep tester schakelborden

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Electrical wire accessories
 • Electricity
 • Electrical equipment regulations
 • Electromechanics
 • Electrical testing methods
 • Quality assurance procedures
 • Electricity principles
 • Electrical wiring diagrams
 • Power electronics
 • Power engineering
 • Switching devices

Vaardigheden

 • Meet deadlines
 • Inspect quality of products
 • Interpret electrical diagrams
 • Communicate test results to other departments
 • Read standard blueprints
 • Test electrical equipment
 • Read engineering drawings
 • Use measurement instruments
 • Apply coating to electrical equipment
 • Read assembly drawings
 • Report defective manufacturing materials
 • Analyse test data
 • Perform test run
 • Measure electrical characteristics
 • Use testing equipment

Optionele kennis en vaardigheden

gespecialiseerde werktuigen gebruiken voor elektrische reparaties voltage afstellen soldeertechnieken toepassen defecte producten verwijderen reparatiegegevens opschrijven benodigde apparatuur onderzoeken elektrische apparatuur onderhouden elektrische materialen inspecteren elektromechanische apparatuur onderhouden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden bedrading repareren elektromechanische systemen ijken testapparatuur onderhouden onderdelen opmeten inspectierapporten schrijven defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn regelgeving inzake afvalverwijdering storingen aan apparatuur oplossen overleggen met ingenieurs passende beschermende uitrusting dragen ijkverslagen schrijven

Loopbaanperspectief

Het beroep tester schakelborden behoort tot de beroepsgroep Productcontroleurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20245500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag