Beroep tester brandveiligheid

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Procedures inzake brandpreventie
 • Brandbestrijdingssystemen
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

Vaardigheden

 • Brandtesten uitvoeren
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Verslag doen van testresultaten
 • Brandblussers gebruiken
 • Testapparatuur gebruiken
 • Procedures voor materiaaltests ontwikkelen
 • Testapparatuur onderhouden
 • Testgegevens vastleggen

Optionele kennis en vaardigheden

brandveiligheidsinspecties uitvoeren procedures voor kwaliteitscontrole advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen mensen onderrichten over brandveiligheid als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel materiaalkunde wetgeving inzake pyrotechnische artikelen veiligheidssystemen onderhouden architecten adviseren risicoanalyses uitvoeren brandrisico’s vaststellen brandbeveiligingstechniek brandweermateriaal inspecteren elektriciteit inspectierapporten schrijven veiligheidsstrategieën testen

Loopbaanperspectief

Het beroep tester brandveiligheid behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld