Beroep Tekenaar bouwfysische voorzieningen

Een tekenaar bouwfysische voorzieningen maakt uitvoeringstekeningen van bouwfysische voorzieningen ten behoeve van bouwkundige toepassingen, constructies en gebouwen. Hij of zij richt zich daarbij op de maatvoering, technische mogelijkheden en materiaalkeuze. Een tekenaar bouwfysische voorzieningen vormt de schakel tussen architect/ontwerper en aannemer en zet een creatief ontwerp om in een praktische werktekening. Hij of zij neemt de geldende regels voor de bouwsector en ruimtelijke ordening in acht.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken tekenaar bouwfysische voorzieningen

  • Bouwkundige tekeningen maken van bouwfysische voorzieningen zoals kanalen, rioleringen en gasleidingen.
  • Gebruik maken van tekentafel en computerprogramma's.
  • Er zorg voor dragen dat de maten op de tekening correct en goed af te lezen zijn.
  • De verbinding leggen tussen de wensen van de architect en de informatiebehoefte van de aannemer.
  • Het opstellen en bewerken van illustraties voor naslagwerken, brochures en technische handleidingen.

Gerelateerde beroepen technisch tekenaar

  • Tekenaar elektriciteit of elektronica
  • Tekenaar mechanica
  • Tekenaar overige gebieden

Loopbaanperspectief

Het beroep Tekenaar bouwfysische voorzieningen behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld