Beroep technisch vertegenwoordiger

Technisch vertegenwoordiger: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Consumentenbescherming

  De huidige wetgeving die van toepassing is op de rechten van consumenten op de markt.

Vaardigheden

 • Op de hoogte blijven van het beleid van fabrikanten

  Op de hoogte blijven van de fabrieksgarantie en beleidsprocedures; communiceren met fabrieksvertegenwoordigers.

 • Gegevens van voertuigen bijhouden

  Gegevens van voertuigen bijhouden door onderhoudswerken en reparaties nauwkeurig te registreren.

 • Klanten advies geven over motorvoertuigen

  Advies geven aan klanten over motorvoertuigen, mogelijke opties en accessoires; duidelijk en beleefd communiceren.

 • Onderdelen aankopen

  Bestellen van specifieke onderdelen voor onderhoud en reparatie van een grote verscheidenheid aan voertuigen.

 • Verkoopdoelstellingen behalen

  Verkoopdoelen bereiken, gemeten aan inkomsten of verkochte eenheden. De doelstelling binnen een specifieke termijn bereiken, de verkochte producten en diensten dienovereenkomstig prioriteren en van tevoren plannen.

 • Herstel- en onderhoudsdiensten voor auto’s coördineren

  De reparatie- en onderhoudsdiensten voor auto’s coördineren en streven naar het maximale gebruik van reparatieapparatuur voor auto’s.

 • Onderhandelen over verkoopcontracten

  Komen tot een overeenkomst tussen handelspartners waarbij de nadruk ligt op voorwaarden, specificaties, leveringstijd, prijs, enz.

 • Klantgegevens vastleggen

  Het bijhouden en opslaan van gestructureerde gegevens en dossiers over klanten in overeenstemming met de bescherming van de klantgegevens en de privacyregels.

 • Kosten berekenen van herstellingswerken

  Materiaal en werkkosten voor reparaties berekenen; de gepaste computerprogramma’s begrijpen.

 • Zorgen voor de naleving van garantieovereenkomsten

  Uitvoeren van en toezicht houden op reparaties en/of vervangingen door de leverancier in overeenstemming met de garantiecontracten.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Inventaris van onderdelen bijhouden

  Het bijhouden van inventaris in overeenstemming met de procedures en het beleid van de organisatie; het inschatten van de komende leveringsbehoeften.

 • Planning van het verkoopgebied toepassen

  Plannen van de meest kosteneffectieve dekking van een verkoopgebied met de beschikbare verkoopmiddelen. Rekening houden met prospectaantallen, dichtheid en koopgedrag.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Klanten werven

  Activiteiten opstarten om nieuwe en interessante klanten aan te trekken. Vragen naar aanbevelingen en referenties en zoeken naar plaatsen waar potentiële klanten zich bevinden.

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

  Het plan uitvoeren om een concurrentievoordeel op de markt te behalen door het merk of product van het bedrijf te positioneren en door zich te richten op de juiste doelgroep om dit merk of product aan te verkopen.

 • Nazorgdiensten aan klanten bieden

  Registreren, opvolgen en oplossen van en reageren op klantverzoeken, klachten en after-sales services.

 • Verkoopoffertes voor reparaties of onderhoud opstellen

  Verkoopoffertes opstellen, zodat potentiële klanten kunnen zien welke kosten er verbonden zijn aan het werk of de diensten die ze zouden willen laten uitvoeren.

 • Nieuwe voertuigen controleren op kwaliteit

  Voer een kwaliteitscontrole uit op afgewerkte voertuigen; zorg ervoor dat de kwaliteitstandaarden bereikt zijn.

 • Financiële middelen van voertuigdiensten beheren

  Controleren van de loonkosten van de werknemers, de voor de reparatie en het onderhoud benodigde apparatuur, de verzekeringen, de voorraden, de aankoop van nieuwe onderdelen, enz.

 • Klanten informatie geven in verband met reparaties

  Informeren van klanten over noodzakelijke reparaties of vervangingen, producten, diensten en kosten bespreken, inclusief nauwkeurige technische informatie.

Optionele kennis en vaardigheden

voertuigen besturen communicatietechnieken gebruiken proactief denken soorten voertuigen processen voor elektronische aankoop automateriaal aankopen principes van teamwerk zelfvertrouwen tonen technische communicatievaardigheden toepassen prijsstelling van onderdelen opslagfaciliteiten organiseren reparaties van voertuigen uitvoeren testen op de weg uitvoeren beginselen van de leveringsketen elektrische aansluitschema’s autobediening regels inzake voorraadbeheer elektrische schema's interpreteren verkoopopbrengsten maximaliseren

Loopbaanperspectief

Het beroep technisch vertegenwoordiger behoort tot de beroepsgroep Adviseurs marketing, public relations en sales. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202414800  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB