Beroep technisch rechercheur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Technisch rechercheur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Behoud van plaats delict

  De methoden die worden gebruikt bij het in stand houden van een plaats delict, zodat het bewijsmateriaal en de informatie die voor een onderzoek kunnen worden verzameld, niet worden beïnvloed door externe factoren.

 • Forensische informatie

  De procedures en methoden voor het verzamelen en analyseren van forensische inlichtingen en gegevens voor onderzoeksdoeleinden.

Vaardigheden

 • Toegang tot de plaats delict beperken

  De toegang van het publiek tot een delict op het gebied van criminaliteit beperken door grenzen te stellen en ervoor te zorgen dat ambtenaren het publiek op de hoogte stellen van de toegangsbeperking en reageren op mogelijke pogingen om de grenzen te overschrijden.

 • Plaats delict onderzoeken

  Onderzoeken van de plaats van het delict na aankomst, om te voorkomen dat ze worden gemanipuleerd, en de eerste beoordelingen en analyses uit voeren van wat er kan zijn gebeurd, en de aard van de aanwezige bewijzen onderzoeken.

 • Plaatsen delict fotograferen

  Fotograferen van (mogelijke) plaatsen delict op een wijze die in overeenstemming is met de voorschriften, om ervoor te zorgen dat alle informatie die nodig is voor het verdere onderzoek van de zaak wordt verzameld en geregistreerd.

 • Omgaan met bewijsmateriaal

  Omgaan met bewijsmateriaal voor een zaak volgens de voorschriften, om de staat van het betreffende bewijsmateriaal niet aan te tasten en de oorspronkelijke staat en de bruikbaarheid ervan voor de zaak te waarborgen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Bewijsmateriaal documenteren

  Alle bewijsmateriaal dat op de plaats van het misdrijf, tijdens een onderzoek of tijdens een hoorzitting is gevonden, op een wijze documenteren die in overeenstemming is met de voorschriften, om ervoor te zorgen dat geen bewijsmateriaal uit de zaak wordt verwijderd en dat de gegevens worden bijgehouden.

Optionele kennis en vaardigheden

mensenrechten promoten strafrecht risicoanalyses uitvoeren besmettingen beoordelen verschillende communicatiekanalen gebruiken vingerafdrukken verzamelen laboratoriumproeven uitvoeren vervalsingszaken onderzoeken bloedpatronen analyseren inspecties uitvoeren operationele communicatie onderhouden forensisch onderzoek uitvoeren voldoen aan wettelijke bepalingen forensische gegevens beoordelen criminologie drugsonderzoeken voeren plaats delict schoonmaken bewijsmateriaal verstrekken analytisch denken

Loopbaanperspectief

Het beroep technisch rechercheur behoort tot de beroepsgroep Politie-inspecteurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20243100  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB