Beroep technisch operator pulpproductie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Technisch operator pulpproductie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Soorten pulp

  Soorten pulp worden onderscheiden op basis van hun soort vezel en de specifieke chemische processen door middel waarvan ze werden gemaakt.

 • Technische terminologie

  Type taal dat in een bepaalde context wordt gebruikt, met termen die een betekenis hebben die specifiek is voor een bepaalde groep of activiteit, zoals in de industrie, de geneeskunde of de wet.

Vaardigheden

 • Materiële middelen controleren

  Controleren of alle gevraagde middelen zijn geleverd en in goede staat verkeren. De juiste persoon of personen op de hoogte brengen van problemen met betrekking tot technische en materiële middelen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole

  Gegevens bijhouden van fouten, interventies en onregelmatigheden met betrekking tot een machine met het oog op kwaliteitscontrole.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Machineonderhoud uitvoeren

  Het regelmatig onderhouden, eventueel met inbegrip van correcties en wijzigingen, van een machine of gereedschap van een machine om ervoor te zorgen dat het in een goede productieve staat blijft.

 • Regulier onderhoud van machines programmeren

  Regulier onderhoud, reiniging en reparaties van alle apparatuur plannen en uitvoeren. Bestellen van de benodigde machineonderdelen en indien nodig de apparatuur upgraden om optimale prestaties te garanderen.

 • Machines inspecteren

  Controleren van de apparatuur van de machine op goede werking en storingen en defecten detecteren. Diagnose van storingen met behulp van testapparatuur om de vereiste reparatie te bepalen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Stalen van papierproductie testen

  Het verkrijgen van testmonsters in verschillende stadia van het papierontinktingsproces en het recyclingproces van papier. Verwerken van de monsters, bijvoorbeeld door toevoeging van een gemeten hoeveelheid kleurstofoplossing, en ze testen om waarden zoals de pH-waarde, de scheurvastheid of de mate van desintegratie vast te stellen.

Optionele kennis en vaardigheden

machine leveren pulp classificeren soorten hout niet-gevaarlijk afval verwijderen prestatietests uitvoeren documentatie van kwaliteitscontrolesystemen herzien testgegevens vastleggen zendingen van recyclebaar materiaal coördineren soorten papier automatische machines controleren kwaliteitsstandaarden pulpkwaliteit controleren productierapporten opstellen productieprocessen voor papier problemen oplossen

Loopbaanperspectief

Het beroep technisch operator pulpproductie behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB