Beroep technicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Filterprocessen bij dranken
 • Productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen
 • Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen

Vaardigheden

 • Pompapparatuur bedienen
 • Koolzuurtoevoegende processen uitvoeren
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Zware gewichten tillen
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Niveaus van koolzuurtoevoeging beheren
 • Vloeistoffen filteren
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

Optionele kennis en vaardigheden

commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren beschikken over computervaardigheden moderne brouwsystemen temperatuurschalen corrigerende acties beheren gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen centrifugale afscheiders volgen dichtheid van vloeistoffen meten assisteren bij de ontwikkeling van standaardprocedures in de voedselketen ingrediënten voor de productie van bier fermentatietanks steriliseren omgaan met managers omgaan met collega’s ontwikkelcyclus van verpakkingen van concept tot lancering beheren monsters etiketteren vulmachines volgen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie conserveringsbehandelingen toepassen in een voedselverwerkend team werken

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld