Beroep technicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Filterprocessen bij dranken
 • Productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen
 • Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen

Vaardigheden

 • Pompapparatuur bedienen
 • Koolzuurtoevoegende processen uitvoeren
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Zware gewichten tillen
 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Niveaus van koolzuurtoevoeging beheren
 • Vloeistoffen filteren
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

Optionele kennis en vaardigheden

commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren beschikken over computervaardigheden moderne brouwsystemen temperatuurschalen corrigerende acties beheren gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen centrifugale afscheiders volgen dichtheid van vloeistoffen meten assisteren bij de ontwikkeling van standaardprocedures in de voedselketen ingrediënten voor de productie van bier fermentatietanks steriliseren omgaan met managers omgaan met collega’s ontwikkelcyclus van verpakkingen van concept tot lancering beheren monsters etiketteren vulmachines volgen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie conserveringsbehandelingen toepassen in een voedselverwerkend team werken