Beroep technicus wetenschappelijk laboratorium

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Chemicaliën mengen
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Monstertests uitvoeren
 • Testgegevens vastleggen
 • Monsters voorbereiden voor tests
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Chemische monsters testen

Optionele kennis en vaardigheden

wiskunde microscopische technieken assisteren bij wetenschappelijk onderzoek virologie immunologie kwaliteitscontrole in microbiologielaboratoria uitvoeren bloedtransfusies testgegevens analyseren technieken voor bloedafnames medische microbiologie geautomatiseerde analysatoren in het medische laboratorium verslag doen van testresultaten biologie aspiratie met fijne naald medische dossiers van patiënten identificeren klinische cytologie inspectie van chemische processen beheren monsters etiketteren histopathologie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving chemische testprocedures beheren chemie gegevensbescherming celmonsters microscopisch onderzoeken bloedmonsters van etiketten voorzien medische resultaten interpreteren vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren monsters voor analyse verzamelen effectief communiceren in de gezondheidszorg ontvangen biologische monsters controleren bloedmonsters vervoeren analytische wiskundige berekeningen uitvoeren pediatrische bloedafnameprocedures beenmergtransplantaties uitvoeren voorraadniveaus bewaken biologische monsters van patiënten verzamelen materiële middelen controleren dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg klinische biochemie goederen bestellen bloedmonsters analyseren helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden experimentele laboratoriumgegevens analyseren bloedafname bij baby’s bloedgroepclassificatie medisch afval verwerken vragen van patiënten beantwoorden resultaten van hematologische testen interpreteren biologische monsters naar het laboratorium sturen wetenschappelijke documentatie archiveren bloeddonatie medisch laboratoriummateriaal onderhouden klinische chemie werken met chemicaliën grond- en hulpstoffen beheren celkweken analyseren natuurkunde medisch materiaal steriliseren protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen