Beroep technicus wetenschappelijk laboratorium

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken
 • Monsters voorbereiden voor tests
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Testgegevens vastleggen
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Monstertests uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Chemicaliën mengen
 • Chemische monsters testen

Optionele kennis en vaardigheden

celkweken analyseren inspectie van chemische processen beheren beenmergtransplantaties uitvoeren materiële middelen controleren grond- en hulpstoffen beheren biologie pediatrische bloedafnameprocedures microscopische technieken voorraadniveaus bewaken medisch afval verwerken testgegevens analyseren analytische wiskundige berekeningen uitvoeren monsters etiketteren werken met chemicaliën virologie klinische chemie monsters voor analyse verzamelen bloedmonsters vervoeren immunologie ontvangen biologische monsters controleren medisch materiaal steriliseren technieken voor bloedafnames medische dossiers van patiënten identificeren vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren medisch laboratoriummateriaal onderhouden verslag doen van testresultaten bloedafname bij baby’s gegevensbescherming bloedmonsters van etiketten voorzien celmonsters microscopisch onderzoeken protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen bloedgroepclassificatie klinische cytologie histopathologie chemie aspiratie met fijne naald bloedtransfusies bloeddonatie biologische monsters naar het laboratorium sturen wetenschappelijke documentatie archiveren chemische testprocedures beheren dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden medische resultaten interpreteren goederen bestellen medische microbiologie geautomatiseerde analysatoren in het medische laboratorium klinische biochemie bloedmonsters analyseren biologische monsters van patiënten verzamelen assisteren bij wetenschappelijk onderzoek resultaten van hematologische testen interpreteren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving natuurkunde vragen van patiënten beantwoorden wiskunde kwaliteitscontrole in microbiologielaboratoria uitvoeren effectief communiceren in de gezondheidszorg experimentele laboratoriumgegevens analyseren