Beroep technicus wetenschappelijk laboratorium

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Laboratory techniques

Vaardigheden

 • Mix chemicals
 • Maintain laboratory equipment
 • Calibrate laboratory equipment
 • Work safely with chemicals
 • Perform sample testing
 • Record test data
 • Prepare samples for testing
 • Use chemical analysis equipment
 • Wear appropriate protective gear
 • Perform laboratory tests
 • Operate scientific measuring equipment
 • Apply safety procedures in laboratory
 • Test chemical samples

Optionele kennis en vaardigheden

wiskunde microscopische technieken assisteren bij wetenschappelijk onderzoek virologie immunologie kwaliteitscontrole in microbiologielaboratoria uitvoeren bloedtransfusies testgegevens analyseren technieken voor bloedafnames medische microbiologie geautomatiseerde analysatoren in het medische laboratorium verslag doen van testresultaten biologie aspiratie met fijne naald medische dossiers van patiënten identificeren klinische cytologie inspectie van chemische processen beheren monsters etiketteren histopathologie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving chemische testprocedures beheren chemie gegevensbescherming celmonsters microscopisch onderzoeken bloedmonsters van etiketten voorzien medische resultaten interpreteren vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren monsters voor analyse verzamelen effectief communiceren in de gezondheidszorg ontvangen biologische monsters controleren bloedmonsters vervoeren analytische wiskundige berekeningen uitvoeren pediatrische bloedafnameprocedures beenmergtransplantaties uitvoeren voorraadniveaus bewaken biologische monsters van patiënten verzamelen materiële middelen controleren dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg klinische biochemie goederen bestellen bloedmonsters analyseren helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden experimentele laboratoriumgegevens analyseren bloedafname bij baby’s bloedgroepclassificatie medisch afval verwerken vragen van patiënten beantwoorden resultaten van hematologische testen interpreteren biologische monsters naar het laboratorium sturen wetenschappelijke documentatie archiveren bloeddonatie medisch laboratoriummateriaal onderhouden klinische chemie werken met chemicaliën grond- en hulpstoffen beheren celkweken analyseren natuurkunde medisch materiaal steriliseren protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus wetenschappelijk laboratorium behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld