Beroep technicus watervoorzieningsnet

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Soorten pijpleidingen

Vaardigheden

 • Pompputten bedienen
 • Boorapparatuur bedienen
 • Uitrusting voor waterbehandeling onderhouden
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Pompen bedienen
 • Leidingwerk aanleggen
 • Pijpleidingen inspecteren
 • Pijpleidingen herstellen
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Slijtage van pijpleidingen voorkomen

Optionele kennis en vaardigheden

waterdistributiemateriaal onderhouden septic tanks onderhouden invloed van de eigenschappen van materiaal op de doorstroming van pijpleidingen in aanmerking nemen zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur eigenschappen van coating van pijpleidingen wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen besturingselementen van hydraulische machines bedienen boorapparatuur onderhouden reiniging van wegdraineringen uitvoeren waterbehandelingen uitvoeren waterkwaliteit controleren afbakenen resultaten van de analyse documenteren toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen advies geven over onderhoud van apparatuur wateropslaguitrusting onderhouden eigenschappen van coatings van pijpleidingen onderhouden waterkwaliteitsparameters meten monsters voor analyse verzamelen desinfectieapparatuur voor water gebruiken milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken boorapparatuur inspecteren monsters op verontreinigende stoffen testen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus watervoorzieningsnet behoort tot de beroepsgroep Loodgieters en pijpfitters. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog