Beroep technicus watervoorzieningsnet

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Soorten pijpleidingen

Vaardigheden

 • Pompen bedienen
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Boorapparatuur bedienen
 • Uitrusting voor waterbehandeling onderhouden
 • Pompputten bedienen
 • Slijtage van pijpleidingen voorkomen
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen
 • Pijpleidingen herstellen
 • Pijpleidingen inspecteren
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Leidingwerk aanleggen

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen advies geven over onderhoud van apparatuur waterkwaliteit controleren invloed van de eigenschappen van materiaal op de doorstroming van pijpleidingen in aanmerking nemen afbakenen boorapparatuur onderhouden toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen septic tanks onderhouden monsters voor analyse verzamelen besturingselementen van hydraulische machines bedienen boorapparatuur inspecteren desinfectieapparatuur voor water gebruiken monsters op verontreinigende stoffen testen waterkwaliteitsparameters meten zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken waterdistributiemateriaal onderhouden eigenschappen van coating van pijpleidingen eigenschappen van coatings van pijpleidingen onderhouden reiniging van wegdraineringen uitvoeren resultaten van de analyse documenteren wateropslaguitrusting onderhouden waterbehandelingen uitvoeren