Beroep technicus waterleidingssystemen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Waterregelgeving
 • Soorten pijpleidingen
 • Hydraulica

Vaardigheden

 • Waterkwaliteitsparameters meten
 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren
 • Waterkwaliteit controleren
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Watertestprocedures uitvoeren
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties onderhoud van apparatuur verzekeren waterdistributiemateriaal onderhouden correcte opslag van water verzekeren activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen uitrusting voor waterbehandeling onderhouden slijtage van pijpleidingen voorkomen technische ontwerpen aanpassen desinfectieapparatuur voor water gebruiken watervoorzieningsschema's volgen toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren waterbehandelingen uitvoeren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen materiaal voor schadeherstel bij overstromingen