Beroep technicus waterleidingssystemen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Waterregelgeving
 • Soorten pijpleidingen
 • Hydraulica

Vaardigheden

 • Waterkwaliteitsparameters meten
 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren
 • Waterkwaliteit controleren
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Watertestprocedures uitvoeren
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties onderhoud van apparatuur verzekeren waterdistributiemateriaal onderhouden correcte opslag van water verzekeren activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen uitrusting voor waterbehandeling onderhouden slijtage van pijpleidingen voorkomen technische ontwerpen aanpassen desinfectieapparatuur voor water gebruiken watervoorzieningsschema's volgen toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren waterbehandelingen uitvoeren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen materiaal voor schadeherstel bij overstromingen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus waterleidingssystemen behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld