Beroep technicus waterleidingbedrijf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Waterregelgeving
 • Waterdruk

Vaardigheden

 • Problemen oplossen
 • Waterkwaliteitsparameters meten
 • Waterkwaliteit controleren
 • Besturingselementen van hydraulische machines bedienen
 • Specifieke watereigenschappen beheren
 • Pompsystemen bedienen
 • Wateropslaguitrusting onderhouden
 • Uitrusting voor waterbehandeling onderhouden
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Waterdistributiemateriaal onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

besturingssysteem voor ontzilting beheren laboratoriumproeven uitvoeren monsters op verontreinigende stoffen testen watervoorzieningsschema's volgen zorg dragen voor behandeling van afvalwater waterbehandelingen uitvoeren monsters voor analyse verzamelen desinfectieapparatuur voor water gebruiken hergebruik van water apparatuur voor waterzuivering bedienen sanitaire systemen installeren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden correcte opslag van water verzekeren hydraulische systemen installeren besturingssysteem voor ontzilting onderhouden resultaten van de analyse documenteren analyse van waterchemie zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal watertestprocedures uitvoeren waterbehandelingsprocedures uitvoeren onderhoud van apparatuur verzekeren