Beroep technicus waterleidingbedrijf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Technicus waterleidingbedrijf: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Waterregelgeving

  Beschikken over goed inzicht in beleid, strategieën, instellingen en regelgeving op het gebied van water.

 • Waterdruk

  Natuurkundige wetten, eigenschappen en toepassingen van vloeistof of waterdruk.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Waterkwaliteitsparameters meten

  De kwaliteit van het water garanderen door rekening te houden met verschillende elementen, zoals de temperatuur.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Besturingselementen van hydraulische machines bedienen

  De bedieningselementen van gespecialiseerde machines correct gebruiken door aan kleppen, handwielen of reostaten te draaien om de stroom van brandstoffen, water en droge of vloeibare bindmiddelen naar machines te verplaatsen en te regelen.

 • Specifieke watereigenschappen beheren

  Kleppen draaien en schotten plaatsen in de troggen om het volume, de diepte, de afvoer en de temperatuur van het water aan te passen zoals aangegeven.

 • Pompsystemen bedienen

  Pompen en leidingen bedienen, waaronder besturingssystemen. Routinematige pomphandelingen uitvoeren. De lens-, ballast- en ladingpompsystemen bedienen. Vertrouwd zijn met oliewaterscheiders (of soortgelijke apparatuur).

 • Wateropslaguitrusting onderhouden

  Het uitvoeren van routine-onderhoudstaken, het identificeren van fouten en het uitvoeren van reparaties aan apparatuur die wordt gebruikt om afvalwater en water vóór de behandeling of distributie op te slaan.

 • Uitrusting voor waterbehandeling onderhouden

  Reparaties en routineonderhoudstaken uitvoeren op uitrusting die wordt gebruikt bij de zuiverings- en behandelingsprocessen van water en afvalwater.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Waterdistributiemateriaal onderhouden

  Verrichten van routinetaken op het gebied van het onderhoud, het vaststellen van zwakke plekken en het uitvoeren van reparaties aan de uitrusting die wordt gebruikt voor de levering en distributie van schoon water.

Optionele kennis en vaardigheden

besturingssysteem voor ontzilting beheren laboratoriumproeven uitvoeren monsters op verontreinigende stoffen testen watervoorzieningsschema's volgen zorg dragen voor behandeling van afvalwater waterbehandelingen uitvoeren monsters voor analyse verzamelen desinfectieapparatuur voor water gebruiken hergebruik van water apparatuur voor waterzuivering bedienen sanitaire systemen installeren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden correcte opslag van water verzekeren hydraulische systemen installeren besturingssysteem voor ontzilting onderhouden resultaten van de analyse documenteren analyse van waterchemie zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal watertestprocedures uitvoeren waterbehandelingsprocedures uitvoeren onderhoud van apparatuur verzekeren

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus waterleidingbedrijf behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB