Beroep technicus waterleidingbedrijf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Waterregelgeving
 • Waterdruk

Vaardigheden

 • Wateropslaguitrusting onderhouden
 • Uitrusting voor waterbehandeling onderhouden
 • Pompsystemen bedienen
 • Waterkwaliteit controleren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Waterkwaliteitsparameters meten
 • Waterdistributiemateriaal onderhouden
 • Problemen oplossen
 • Specifieke watereigenschappen beheren
 • Besturingselementen van hydraulische machines bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

monsters op verontreinigende stoffen testen waterbehandelingen uitvoeren hergebruik van water zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal besturingssysteem voor ontzilting beheren gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden watertestprocedures uitvoeren monsters voor analyse verzamelen apparatuur voor waterzuivering bedienen zorg dragen voor behandeling van afvalwater watervoorzieningsschema's volgen resultaten van de analyse documenteren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken desinfectieapparatuur voor water gebruiken sanitaire systemen installeren onderhoud van apparatuur verzekeren hydraulische systemen installeren analyse van waterchemie correcte opslag van water verzekeren besturingssysteem voor ontzilting onderhouden laboratoriumproeven uitvoeren waterbehandelingsprocedures uitvoeren