Beroep technicus waterkracht

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Energie-efficiëntie
 • Oceanografie
 • Technologieën voor hernieuwbare energie
 • Technische tekeningen
 • Energieomzetting
 • Engineeringprocessen
 • Energie
 • Elektriciteit
 • Elektrische generatoren
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Milieutechniek
 • Energieprestaties van gebouwen

Vaardigheden

 • Elektrische apparatuur onderhouden
 • Systemen voor elektriciteitsopwekking ontwerpen
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Elektrische generatoren controleren
 • Problemen oplossen
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Technische projecten beheren
 • Innovatief infrastructuurontwerp promoten
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen
 • Technische ontwerpen aanpassen

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteitsopwekking coördineren blauwdruk tekenen energietechniek gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden projectbeheer uitvoeren automatiseringstechnologie milieubewustzijn promoten veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren machinebouw duurzame energie promoten duurzaamheid promoten grote onderdelen vervangen kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren storingen aan apparatuur oplossen locaties voor faciliteiten inspecteren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren passende beschermende uitrusting dragen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus waterkracht behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld