Beroep technicus voor tests van printplaten

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • In-circuittest
 • Geïntegreerde schakelingen
 • Procedures voor kwaliteitscontrole
 • Schakelschema’s
 • Normen voor elektronische apparaten
 • Elektronica
 • Printplaten

Vaardigheden

 • Planlezen
 • Waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet
 • Defecte productiematerialen melden
 • Proefdraaien
 • Defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn
 • Verzoeken van klanten verwerken op basis van REACH-verordening nr. 1907/2006
 • Kwaliteit van producten controleren
 • Assemblagetekeningen lezen
 • Deadlines halen
 • Printplaten testen
 • Testresultaten melden aan andere afdelingen
 • Zorgen voor de naleving van specificaties
 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven
 • Controleren op soldeerdefecten
 • Problemen oplossen
 • Elektrische eigenschappen meten

Optionele kennis en vaardigheden

micro-elektronica ipc-normen benodigde apparatuur onderzoeken technische communicatievaardigheden toepassen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden halfgeleiders through-holetechnologie defecte producten verwijderen automatische optische inspectiemachine bedienen geautomatiseerde optische inspectie kwaliteitsstandaarden testprocedures voor hardware testapparatuur onderhouden inspectierapporten schrijven regelgeving inzake afvalverwijdering storingen aan apparatuur oplossen soldeertechnieken toepassen smt-technologie werking van machines volgen hardware testen reparatiegegevens opschrijven overleggen met ingenieurs