Beroep technicus voor tests van printplaten

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Technicus voor tests van printplaten: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Printplaten

  Printplaten zijn essentiële onderdelen voor bijna alle elektronische apparaten. Zij bestaan uit dunne schijven (wafers) of substraten waarop elektronische componenten, zoals microchips, worden geplaatst. De elektronische componenten zijn elektrisch verbonden via de geleidende sporen en blokken.

 • Testmethoden voor printplaten

  Tot de methoden voor het testen van printplaten (printed circuit board, PCB) behoren de processen waarbij PCB-componenten of -systemen worden getest, bijvoorbeeld de "in-circuit"-test (ICT), de test van de Joint Test Action Group (JTAG) en de automatische optische inspectie (AOI).

 • Normen voor elektronische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van elektronische apparatuur en onderdelen daarvan, zoals halfgeleiders en printplaten.

 • Schakelschema’s

  Lees en begrijp de schakelschema’s, die de aansluitingen tussen de apparaten laten zien, zoals stroom- en signaalaansluitingen.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Elementen voor de werking van instrumenten

  Elementen die de prestaties van het instrument aangeven of beïnvloeden. Een eerste indicatie van de prestaties van het instrument is de nauwkeurigheid of precisie, zoals de responstijd, resolutie en bereik. Een tweede indicatie van de prestaties is de technische prestaties van het instrument, zoals het vermogen, de elektromagnetische interferentie en de transiënte spanningen. Een derde indicatie van de prestaties zijn omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de instrumenten, zoals vochtigheid, bedrijfstemperaturen of stof.

 • Geïntegreerde schakelingen

  Elektronische componenten, bestaande uit een aantal elektronische schakelingen die zijn aangebracht op halfgeleidermateriaal, bijvoorbeeld silicium. Geïntegreerde schakelingen kunnen op microschaal miljarden elektronische componenten bevatten en behoren tot de basiscomponenten van elektronische apparaten.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • In-circuittest

  Test om de correcte vervaardiging van printplaten te beoordelen. De in-circuittest (ICT) test op kortsluiting, weerstand en capaciteit, en kan worden uitgevoerd met een ‘spijkerbed’ -tester of met een in-circuit-test zonder opspaninrichting (FICT).

Vaardigheden

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Verzoeken van klanten verwerken op basis van REACH-verordening nr. 1907/2006

  Antwoorden op verzoeken van particuliere consumenten overeenkomstig Verordening 1907/2006 waar de aanwezigheid van zeer zorgwekkende chemische stoffen minimaal moet zijn. De klanten adviseren over de verdere gang van zaken en de bescherming ervan indien de aanwezigheid van dergelijke stoffen groter is dan verwacht.

 • Defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn

  Apparatuur die niet door de inspectie is gekomen, terugsturen naar de assemblagelijn voor hermontage.

 • In-circuittest uitvoeren

  In-circuittest (ICT) uitvoeren om te beoordelen of de printplaten (PCB) correct zijn vervaardigd. De in-circuittest (ICT) test op kortsluiting, weerstand en capaciteit en kan worden uitgevoerd met een ‘spijkerbed’ -tester of met een in-circuit-test zonder opspaninrichting (FICT).

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Elektrische eigenschappen meten

  Spanning, stroom, weerstand of andere elektrische kenmerken meten met behulp van elektrische meetapparatuur zoals multimeters, voltmeters en ampèremeters.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet

  Ervoor zorgen dat de door de leveranciers verstrekte materialen aan de gestelde eisen voldoen.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Controleren op soldeerdefecten

  De printplaat voor soldeerdefecten controleren en de nodige aanpassingen aanbrengen.

 • Testresultaten melden aan andere afdelingen

  Testinformatie aan de bevoegde diensten communiceren, zoals testschema’s, statistieken van testmonsters en testresultaten.

 • Printplaten testen

  Testen van de printplaat met speciale testadapters om optimale efficiëntie en functionaliteit te garanderen en om te controleren of alles werkt volgens het ontwerp. De testapparatuur aan het type printplaat aanpassen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven

  Naleven van de regelgeving inzake het verbod op zware metalen in soldeerstoffen, vlamvertragers in kunststoffen en ftalaatplastificeermiddelen in kunststoffen en kabelboomisolatie, krachtens de EU-richtlijnen RoHS/WEEE en de Chinese RoHS-wetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over de voortgang van het werk bijhouden technische communicatievaardigheden toepassen overleggen met ingenieurs regelgeving inzake afvalverwijdering soldeertechnieken toepassen micro-elektronica testprocedures voor hardware automatische optische inspectiemachine bedienen geautomatiseerde optische inspectie testapparatuur onderhouden inspectierapporten schrijven ipc-normen hardware testen kwaliteitsstandaarden through-holetechnologie halfgeleiders smt-technologie reparatiegegevens opschrijven benodigde apparatuur onderzoeken storingen aan apparatuur oplossen defecte producten verwijderen werking van machines volgen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus voor tests van printplaten behoort tot de beroepsgroep Productcontroleurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20245500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB