Beroep technicus voor tests van batterijen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Technicus voor tests van batterijen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving inzake elektrische apparaten

  De nationale en internationale voorschriften voor het gebruik en de fabricage van elektrische apparatuur op de werkvloer. Deze voorschriften voorzien in regels en richtsnoeren over onder meer de beheersing van algemene risico’s, de fabricage van elektrische apparatuur, het testen van elektrische apparatuur, de aanleg van elektrische installaties, waarschuwingsetiketten en certificaten.

 • Batterijvloeistoffen

  De kenmerken en eigenschappen van batterijvloeistoffen.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Chemische samenstelling van batterijen

  De verschillende soorten batterijen volgens de representatieve chemische componenten die in de anode worden gebruikt, zoals zink, nikkelmetaalhydride, loodzuur en lithium-ion.

 • Elektrische testmethoden

  Testprocedures uitgevoerd op elektrische apparatuur en machines om de prestaties en kwaliteit van de elektrische apparatuur en de naleving van de specificaties te controleren. Tijdens deze tests worden met behulp van elektrische meetapparatuur zoals multimeters, oscilloscopen en voltmeters elektrische eigenschappen zoals spanning, stroom, weerstand, capaciteit en inductie gemeten.

 • Elektrische ontlading

  De eigenschappen en toepassingen van elektrische ontladingen, waaronder spanning en elektroden.

 • Batterijcomponenten

  De fysieke componenten, zoals bedrading, elektronica- en fotovoltaïsche cellen, die in batterijen kunnen worden aangetroffen. De onderdelen variëren naargelang de grootte en het type batterij.

 • Elementen voor de werking van instrumenten

  Elementen die de prestaties van het instrument aangeven of beïnvloeden. Een eerste indicatie van de prestaties van het instrument is de nauwkeurigheid of precisie, zoals de responstijd, resolutie en bereik. Een tweede indicatie van de prestaties is de technische prestaties van het instrument, zoals het vermogen, de elektromagnetische interferentie en de transiënte spanningen. Een derde indicatie van de prestaties zijn omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de instrumenten, zoals vochtigheid, bedrijfstemperaturen of stof.

 • Batterijtesters

  Elektronische apparaten die de status van de batterijen testen. De batterijtesters kunnen de lading in batterijcellen testen, de capaciteit van de batterij voor het accumuleren van de lading testen en tekortkomingen detecteren die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de batterij, afhankelijk van het type batterijtester.

Vaardigheden

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Elektrische eigenschappen meten

  Spanning, stroom, weerstand of andere elektrische kenmerken meten met behulp van elektrische meetapparatuur zoals multimeters, voltmeters en ampèremeters.

 • Testapparatuur voor batterijen bedienen

  Apparatuur gebruiken voor het testen van batterijen, zoals een soldeerijzer, batterijtester of multimeter. Het opsporen van gebreken met betrekking tot de prestaties van de batterij, het testen van de capaciteit van de batterij voor het accumuleren van de lading, of het testen van de output van de batterij.

 • Producttests uitvoeren

  Bewerkte werkstukken of producten op controleren op basisfouten.

Optionele kennis en vaardigheden

overleggen met ingenieurs defecte producten verwijderen elektrochemie gegevens over de voortgang van het werk bijhouden defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn benodigde apparatuur onderzoeken monsters voorbereiden voor tests regelgeving inzake afvalverwijdering toezicht houden op kwaliteitscontroles van voorraden reparatiegegevens opschrijven klachten opvolgen elektrische apparatuur onderhouden batterijcomponenten repareren inspectierapporten schrijven storingen aan apparatuur oplossen testapparatuur onderhouden elektrotechniek monstertests uitvoeren gevaarlijk afval verwijderen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus voor tests van batterijen behoort tot de beroepsgroep Productcontroleurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20245500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB