Beroep technicus voor tests van batterijen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Electrical equipment regulations
 • Quality assurance procedures
 • Electrical testing methods
 • Electrical discharge
 • Battery components

Vaardigheden

 • Report defective manufacturing materials
 • Analyse test data
 • Monitor manufacturing quality standards
 • Meet deadlines
 • Inspect quality of products
 • Read assembly drawings
 • Measure electrical characteristics
 • Perform product testing

Optionele kennis en vaardigheden

overleggen met ingenieurs defecte producten verwijderen elektrochemie gegevens over de voortgang van het werk bijhouden defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn benodigde apparatuur onderzoeken monsters voorbereiden voor tests regelgeving inzake afvalverwijdering toezicht houden op kwaliteitscontroles van voorraden reparatiegegevens opschrijven klachten opvolgen elektrische apparatuur onderhouden batterijcomponenten repareren inspectierapporten schrijven storingen aan apparatuur oplossen testapparatuur onderhouden elektrotechniek monstertests uitvoeren gevaarlijk afval verwijderen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus voor tests van batterijen behoort tot de beroepsgroep Productcontroleurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20245500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag