Beroep Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen

Een technicus vliegtuigcommunicatiesystemen verzorgt en ondersteunt bij de installatie, het onderhoud en de reparatie van de communicatiesystemen in het vliegtuig. Hij of zij voert daarnaast controles uit volgens de geldende richtlijnen. Een technicus vliegtuigcommunicatiesystemen signaleert problemen en storingen en verhelpt deze. Hij of zij houdt zich daarbij aan vastgestelde procedures en specificaties. Bij de ontwikkeling en onderzoek van communicatiesystemen kan een technicus vliegtuigcommunicatiesystemen technische ondersteuning bieden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken technicus vliegtuigcommunicatiesystemen

 • Het bieden van technische ondersteuning bij de productie, het gebruik, het onderhoud en de reparatie van communicatiesystemen in het vliegtuig.
 • Het uitvoeren van controles volgens geldende regels en wetten.
 • Het bieden van technische ondersteuning bij de ontwikkeling en het onderzoek van communicatiesystemen.
 • Het vaststellen van problemen en storingen en oplossingen aandragen en uitvoeren.
 • Inschattingen maken van kosten van materiaal en menskracht ten behoeve van de productie, installatie en het onderhoud.

Gerelateerde beroepen specialist, technicus

 • Chemisch technicus, ing
 • Geologisch of mineraal technicus
 • Geologisch, meteorologisch technicus
 • Ingenieur civiele techniek (hbo)
 • Ingenieur computertechniek (hbo)
 • Ingenieur elektrotechniek (hbo)
 • Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)
 • Metaalkundige
 • Milieuvervuilingsspecialist
 • Monsternemer geologische monsters
 • Scheepsbouwkundige
 • Technicus kernenergiecentrale
 • Werktuigbouwkundig technicus

Loopbaanperspectief

Het beroep Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen behoort tot de beroepsgroep Radio- en televisietechnici. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242400  laag
verwachte baanopeningen tot 20243100  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB