Beroep technicus teledetectie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Remote sensing techniques
 • Geodesy
 • Geographic information systems
 • Geomatics
 • Geography
 • Surveying
 • Mathematics
 • Photogrammetry

Vaardigheden

 • Study radar images
 • Possess visual literacy
 • Use geographic information systems
 • Collect data using GPS
 • Execute analytical mathematical calculations
 • Study aerial photos
 • Keep task records

Optionele kennis en vaardigheden

aardwetenschappen technische beginselen gis-rapporten maken kaartgegevens verzamelen geofysica assisteren bij wetenschappelijk onderzoek themakaarten maken geologie digitale cartografie toepassen onderzoek doen over klimaatprocessen civiele techniek geologische kaartsecties voorbereiden topografie teledetectieapparatuur bedienen geologische databases ontwikkelen strategische kaarten maken cartografie teledetectietechnologieën onderzoeken geofysische gegevens interpreteren gis-gegevens verzamelen cad-software gebruiken kadastrale kaarten maken

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus teledetectie behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld