Beroep technicus stralingsbescherming

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Health, safety and hygiene legislation
 • Radiation protection
 • Hazardous waste types
 • Metrology
 • Hazardous waste treatment
 • Nuclear reprocessing
 • Radioactive contamination

Vaardigheden

 • Wear appropriate protective gear
 • Use personal protection equipment
 • Calculate exposure to radiation
 • Perform risk analysis
 • Monitor radiation levels
 • Ensure compliance with radiation protection regulations
 • Develop radiation protection strategies
 • Develop hazardous waste management strategies
 • Instruct employees on radiation protection
 • Monitor nuclear power plant systems

Optionele kennis en vaardigheden

verontreiniging onderzoeken afbakenen advies geven over verontreinigingspreventie verontreiniging vermijden verwijdering van radioactieve stoffen controleren vervuilende stoffen verwijderen verontreinigde materialen verwijderen gevaarlijk afval verwijderen preventie van verontreiniging transport van gevaarlijke stoffen naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren voorschriften over blootstelling aan besmetting besmettingen beoordelen veiligheidsstrategieën testen mensen in verontreinigde gebieden bijstaan opslag van gevaarlijk afval veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen onderzoeksactiviteiten documenteren

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus stralingsbescherming behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld