Beroep technicus stralingsbescherming

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Bescherming tegen straling
 • Metrologie
 • Soorten gevaarlijk afval
 • Radioactieve besmetting
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Verwerking van gevaarlijk afval
 • Nucleaire opwerking

Vaardigheden

 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren
 • Strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Stralingsniveau controleren
 • Systemen voor kernenergiecentrales controleren
 • Strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen
 • Blootstelling aan straling berekenen
 • Medewerkers inlichten over bescherming tegen straling

Optionele kennis en vaardigheden

voorschriften over blootstelling aan besmetting naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren onderzoeksactiviteiten documenteren vervuilende stoffen verwijderen afbakenen verontreiniging onderzoeken advies geven over verontreinigingspreventie veiligheidsstrategieën testen verontreinigde materialen verwijderen mensen in verontreinigde gebieden bijstaan transport van gevaarlijke stoffen preventie van verontreiniging gevaarlijk afval verwijderen verwijdering van radioactieve stoffen controleren verontreiniging vermijden besmettingen beoordelen veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen opslag van gevaarlijk afval