Beroep technicus stralingsbescherming

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Bescherming tegen straling
 • Soorten gevaarlijk afval
 • Metrologie
 • Verwerking van gevaarlijk afval
 • Nucleaire opwerking
 • Radioactieve besmetting

Vaardigheden

 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Blootstelling aan straling berekenen
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Stralingsniveau controleren
 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren
 • Strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen
 • Strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen
 • Medewerkers inlichten over bescherming tegen straling
 • Systemen voor kernenergiecentrales controleren

Optionele kennis en vaardigheden

verontreiniging onderzoeken afbakenen advies geven over verontreinigingspreventie verontreiniging vermijden verwijdering van radioactieve stoffen controleren vervuilende stoffen verwijderen verontreinigde materialen verwijderen gevaarlijk afval verwijderen preventie van verontreiniging transport van gevaarlijke stoffen naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren voorschriften over blootstelling aan besmetting besmettingen beoordelen veiligheidsstrategieën testen mensen in verontreinigde gebieden bijstaan opslag van gevaarlijk afval veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen onderzoeksactiviteiten documenteren

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus stralingsbescherming behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld