Beroep technicus scheikunde

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Productieprocessen
 • Chemie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Engineeringprocessen
 • Risicobeheer
 • Technische beginselen

Vaardigheden

 • Chemische monsters bereiden
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Samenwerken met ingenieurs
 • Producttests uitvoeren
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Chemische monsters testen
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Formules in processen omzetten
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • ICT-systemen gebruiken
 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Haalbaarheid van productie vaststellen

Optionele kennis en vaardigheden

bescherming tegen straling kernreactors onderhouden risico’s op de werkplek identificeren opslag van gevaarlijk afval soorten corrosie overleggen met externe laboratoria wetenschappelijke documentatie archiveren normen voor productiefaciliteiten vaststellen gevaarlijk afval verwijderen documentatie over de registratie van de partij opstellen productie controleren laboratoriumapparatuur onderhouden toezicht houden op laboratoriumactiviteiten kernenergie tekenen van corrosie herkennen chromotografische machines onderhouden analytische chemie anorganische chemie nucleaire opwerking energie-efficiëntie productieprocessen analyseren voor verbetering soorten gevaarlijk afval productie inplannen chromatografiesoftware gebruiken naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen productverbeteringen aanbevelen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden