Beroep Chemisch technicus, ing

Chemisch technici zetten grondstoffen om in grondstoffen om chemische producten te ontwikkelen en te testen. Ze werken ook aan de verbetering van de werking en processen van chemische fabrieken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Taken chemisch technicus, ing

 • Chemisch onderzoek doen in een laboratorium of productieomgeving.
 • Onderzoeken, ontwikkelen en vaststellen van chemische productiemethoden, methoden en kwaliteitsnormen.
 • Erop toezien dat kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
 • Data analyseren en cijfers en resultaten vertalen naar conclusies en actieplannen.
 • Het uitvoeren van controletesten door bijvoorbeeld variabalen als gewicht, temperatuur en dichtheid te meten.
 • Het inschatten van de productiekosten en hierover overleggen met de directie.
 • Het opstellen van voortgangsrapporten.
 • Leiding geven aan en begeleiden van een team.

Gerelateerde beroepen specialist, technicus

 • Civiel ingenieur (hbo)
 • Geologisch of mineraal technicus
 • Geologisch, meteorologisch technicus
 • Ingenieur computertechniek (hbo)
 • Ingenieur elektrotechniek (hbo)
 • Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)
 • Metaalkundige
 • Milieuvervuilingsspecialist
 • Monsternemer geologische monsters
 • Scheepsbouwkundige
 • Technicus kernenergiecentrale
 • Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen

Kennis

 • Risicobeheer
 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Engineeringprocessen
 • Technische beginselen
 • Laboratoriumtechnieken
 • Productieprocessen
 • Chemie

Vaardigheden

 • Chemische monsters testen
 • Formules in processen omzetten
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren
 • Producttests uitvoeren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Haalbaarheid van productie vaststellen
 • Chemische monsters bereiden
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • ICT-systemen gebruiken
 • Samenwerken met ingenieurs

Optionele kennis en vaardigheden

nucleaire opwerking overleggen met externe laboratoria normen voor productiefaciliteiten vaststellen opslag van gevaarlijk afval productie controleren wetenschappelijke documentatie archiveren analytische chemie soorten gevaarlijk afval laboratoriumapparatuur onderhouden tekenen van corrosie herkennen productverbeteringen aanbevelen gevaarlijk afval verwijderen chromotografische machines onderhouden naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen productieprocessen analyseren voor verbetering toezicht houden op laboratoriumactiviteiten kernenergie anorganische chemie risico’s op de werkplek identificeren documentatie over de registratie van de partij opstellen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden chromatografiesoftware gebruiken energie-efficiëntie productie inplannen soorten corrosie kernreactors onderhouden bescherming tegen straling