Beroep technicus rollend materieel

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineering processes
 • Multimedia systems
 • CAE software
 • Mechanics
 • Mathematics
 • Engineering principles
 • ICT software specifications
 • Mechanics of trains
 • Physics
 • Material mechanics

Vaardigheden

 • Execute analytical mathematical calculations
 • Troubleshoot
 • Read engineering drawings
 • Adjust engineering designs
 • Liaise with engineers
 • Use a computer

Optionele kennis en vaardigheden

klanttevredenheid garanderen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal stressbestendigheid van producten analyseren goederen bestellen productieprocessen analyseren voor verbetering apparatuur demonteren cad-software gebruiken bedrijfskosten beoordelen gegevensbeheer van producten toezicht houden op kwaliteitscontroles productieprocessen plannen proefdraaien cad-software elektronische instrumenten kalibreren fysieke stresstests op modellen uitvoeren inspectierapporten schrijven testapparatuur gebruiken productieschema’s volgen motor op testbank plaatsen motoren opnieuw monteren precisiemeetinstrumenten hanteren testgegevens vastleggen motoren ontmantelen naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen gegevens inspecteren stressanalyserapporten schrijven grond- en hulpstoffen beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus rollend materieel behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld