Beroep technicus opto-elektronica

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Electronic equipment standards
 • Optical engineering
 • Optical glass characteristics
 • Refractive power
 • Optoelectronic devices
 • Optical equipment standards
 • Design drawings
 • Optics
 • Types of optical instruments
 • Circuit diagrams
 • Electronics
 • Optical components
 • Optical manufacturing process
 • Optoelectronics

Vaardigheden

 • Record test data
 • Align components
 • Assist scientific research
 • Test optoelectronics
 • Test optical components
 • Prepare production prototypes
 • Liaise with engineers
 • Adjust engineering designs
 • Inspect quality of products
 • Operate optical assembly equipment
 • Read engineering drawings
 • Fasten components

Optionele kennis en vaardigheden

halfgeleiders optomechanische apparaten printplaten micro-elektronica werking van machines volgen elektronica solderen precisiemachines bedienen optische apparatuur onderhouden technische communicatievaardigheden toepassen storingen aan apparatuur oplossen technische rapporten schrijven lasers cam-software gebruiken micro-optische apparatuur microprocessors elektromagnetisch spectrum microsensoren cad-software cae-software soldeertechnieken toepassen sensoren nieuwe producten in de productie integreren optische instrumenten ijken firmware programmeren moem sensoren voor digitale camera's steriele kleding dragen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden precisie-instrumenten gebruiken firmware

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus opto-elektronica behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld