Beroep technicus microsystemen

Technicus microsystemen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Microassemblage

  De assemblage van nano-, micro- of mesocosale systemen en onderdelen met afmetingen tussen 1 µm en 1 mm. Vanwege de behoefte aan precisie op microschaal vereisen microassemblages betrouwbare apparatuur voor visuele afstelling, zoals beeldvormingssystemen voor ionenstralen en stereo-elektronische microscopen, alsmede precisie-instrumenten en -machines, zoals microgrijpers. De microsystemen worden geassembleerd volgens de technieken van dopinggebruik, dunne films, etsen, lijmen, microlithografie en polijsten.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Testprocedures voor microsystemen

  De methoden voor het testen van kwaliteit, nauwkeurigheid en prestaties van microsystemen en micro-elektromechanische systemen (MEMS) en hun materialen en onderdelen vóór, tijdens en na de bouw van de systemen, waaronder parametrische toetsen en burn-in tests.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Micro-elektromechanische systemen

  Microelektromechanische systemen (MEMS) zijn geminiaturiseerde elektromechanische systemen die met behulp van microfabricage zijn vervaardigd. MEMS bestaan uit microsensoren, microactuatoren, microstructuren en micro-elektronica. MEMS kunnen worden gebruikt in een verscheidenheid aan apparaten, zoals inktprinterkoppen, digitale lichtprocessoren, gyroscopen voor smartphones, versnellingsmeters voor airbags en miniatuurmicrofoons.

Vaardigheden

 • Micro-elektromechanische systemen testen

  Micro-elektromechanische systemen (MEMS) testen met behulp van geschikte apparatuur en testtechnieken, zoals thermische schoktests, thermische draaitests en burn-intests. Systeemprestaties monitoren en evalueren en indien nodig actie ondernemen.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Toleranties instellen

  Toleranties op elkaar afstemmen bij het plaatsen van verschillende onderdelen om tolerantieafwijkingen en niet passende delen bij de montage te voorkomen.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Micro-elektromechanische systemen assembleren

  Micro-elektromechanische systemen (MEMS) bouwen met behulp van microscopen, pincetten of ‘pick-and-place’-robots. Substraten van enkelvoudige wafers snijden en componenten op het waferoppervlak bevestigen met behulp van soldeer- en bindingstechnieken, zoals eutectisch solderen en siliciumfusiebinding (SFB). De draden verbinden door middel van speciale draadbindingstechnieken zoals thermocompressielassen, en het systeem hermetisch dichten door middel van mechanische afdichtingstechnieken of microafdichtingen. De MEMS vacuüm verzegelen en inkapselen.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Steriele kleding dragen

  Passende kleding dragen voor een omgeving met een hoge mate van properheid om de mate van verontreiniging te beheersen.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Micro-elektromechanische systemen inbouwen

  Micro-elektromechanische systemen (MEMS) inbouwen in microapparatuur met behulp van assembleer-, verbindings-, bevestigings- en inkapseltechnieken. De behuizing ondersteunt en beschermt de geïntegreerde schakelingen, printplaten en bijbehorende draadverbindingen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

Optionele kennis en vaardigheden

precisie-instrumenten gebruiken firmware precisiemachines bedienen technische communicatievaardigheden toepassen micro-elektromechanische systemen onderhouden moem precisiemeetinstrumenten werking van machines volgen cam-software gebruiken storingen aan apparatuur oplossen fijnmechanica nieuwe producten in de productie integreren precisiemeetinstrumenten hanteren firmware programmeren cad-software smt-technologie technische rapporten schrijven gegevens over de voortgang van het werk bijhouden soldeertechnieken toepassen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus microsystemen behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB