Beroep technicus metallurgie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Technicus metallurgie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Metaaltrekprocessen

  De verschillende soorten trekprocessen bij metaalproductie, zoals draadtrekken, staaftrekken en buistrekken.

 • Legeringen van edelmetalen

  Soorten materiaal bestaande uit twee of meer metalen of niet-metalen.

 • Soorten corrosie

  De verschillende soorten oxidatiereacties met de omgeving, zoals roestvorming, putcorrosie in koper, spanningscorrosie en andere.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Edelmetalen

  Soorten zeldzame metalen die van nature voorkomen en een hoge economische waarde hebben.

 • Verwerking van non-ferrometalen

  Verschillende methoden voor de verwerking van non-ferrometalen en legeringen, zoals koper, zink en aluminium.

 • Verwerking van edelmetalen

  Diverse verwerkingsmethoden voor edelmetaal, zoals goud, zilver en platina.

 • Verwerking van ferrometalen

  Diverse verwerkingsmethoden voor ijzer en ijzerhoudende legeringen waaronder staal, roestvast staal en gietijzer.

Vaardigheden

 • Monstertests uitvoeren

  Onderzoeken en tests uitvoeren op voorbereide monsters, elke mogelijkheid van accidentele of opzettelijke besmetting tijdens de testfase vermijden. De bemonsteringsapparatuur bedienen in overeenstemming met de parameters van het ontwerp.

 • Veldwerk uitvoeren

  Veldwerk of onderzoek uitvoeren waarbij informatie wordt verzameld buiten een laboratorium- of werkplekomgeving. Plaatsen bezoeken om specifieke informatie over het veld te verzamelen.

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

  Analyseren van experimentele gegevens en de resultaten interpreteren om rapporten en samenvattingen van bevindingen te schrijven

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Extractiegegevens interpreteren

  Extractiegegevens verwerken en interpreteren en feedback naar de ontwikkelteams sturen; lessen toepassen op concrete operationele activiteiten.

 • Delfstoffen testen

  Monsters van minerale stoffen nemen voor testdoeleinden. Diverse chemische en fysieke proeven uitvoeren op de materialen.

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

Optionele kennis en vaardigheden

chemische technologieën voor metaalproductie vernieuwingsprocessen chemische processen graaftechnieken metaalsoorten van ertssoorten scheiden alternatieve mijnbouwmethoden ontwikkelen metallurgische structurele analyse uitvoeren metaal- en metaalertsproducten eigenschappen voor delfstofafzetting vaststellen berichten over analyseresultaten zorgen voor naleving van de milieuwetgeving wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw monsters van bouwmaterialen testen metaal bewerken advies geven over bouwmaterialen materiaalkunde

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus metallurgie behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB