Beroep technicus metallurgie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Metaaltrekprocessen
 • Legeringen van edelmetalen
 • Soorten corrosie
 • Soorten metaal
 • Edelmetalen
 • Verwerking van non-ferrometalen
 • Verwerking van edelmetalen
 • Verwerking van ferrometalen

Vaardigheden

 • Monstertests uitvoeren
 • Veldwerk uitvoeren
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Testgegevens vastleggen
 • Extractiegegevens interpreteren
 • Delfstoffen testen
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Testgegevens analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

chemische technologieën voor metaalproductie vernieuwingsprocessen chemische processen graaftechnieken metaalsoorten van ertssoorten scheiden alternatieve mijnbouwmethoden ontwikkelen metallurgische structurele analyse uitvoeren metaal- en metaalertsproducten eigenschappen voor delfstofafzetting vaststellen berichten over analyseresultaten zorgen voor naleving van de milieuwetgeving wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw monsters van bouwmaterialen testen metaal bewerken advies geven over bouwmaterialen materiaalkunde

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus metallurgie behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld