Beroep technicus metallurgie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Metaaltrekprocessen
 • Legeringen van edelmetalen
 • Soorten corrosie
 • Soorten metaal
 • Edelmetalen
 • Verwerking van non-ferrometalen
 • Verwerking van edelmetalen
 • Verwerking van ferrometalen

Vaardigheden

 • Monstertests uitvoeren
 • Veldwerk uitvoeren
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Testgegevens vastleggen
 • Extractiegegevens interpreteren
 • Delfstoffen testen
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Testgegevens analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

chemische technologieën voor metaalproductie vernieuwingsprocessen chemische processen graaftechnieken metaalsoorten van ertssoorten scheiden alternatieve mijnbouwmethoden ontwikkelen metallurgische structurele analyse uitvoeren metaal- en metaalertsproducten eigenschappen voor delfstofafzetting vaststellen berichten over analyseresultaten zorgen voor naleving van de milieuwetgeving wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw monsters van bouwmaterialen testen metaal bewerken advies geven over bouwmaterialen materiaalkunde