Beroep technicus metallurgie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Metal drawing processes
 • Alloys of precious metals
 • Corrosion types
 • Types of metal
 • Precious metals
 • Non-ferrous metal processing
 • Precious metal processing
 • Ferrous metal processing

Vaardigheden

 • Perform sample testing
 • Conduct field work
 • Analyse experimental laboratory data
 • Apply safety procedures in laboratory
 • Record test data
 • Interpret extraction data
 • Test raw minerals
 • Maintain laboratory equipment
 • Analyse test data

Optionele kennis en vaardigheden

chemische technologieën voor metaalproductie vernieuwingsprocessen chemische processen graaftechnieken metaalsoorten van ertssoorten scheiden alternatieve mijnbouwmethoden ontwikkelen metallurgische structurele analyse uitvoeren metaal- en metaalertsproducten eigenschappen voor delfstofafzetting vaststellen berichten over analyseresultaten zorgen voor naleving van de milieuwetgeving wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw monsters van bouwmaterialen testen metaal bewerken advies geven over bouwmaterialen materiaalkunde

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus metallurgie behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld