Beroep technicus metallurgie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Metaaltrekprocessen
 • Soorten metaal
 • Verwerking van edelmetalen
 • Legeringen van edelmetalen
 • Verwerking van non-ferrometalen
 • Soorten corrosie
 • Edelmetalen
 • Verwerking van ferrometalen

Vaardigheden

 • Monstertests uitvoeren
 • Testgegevens analyseren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Testgegevens vastleggen
 • Extractiegegevens interpreteren
 • Veldwerk uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Delfstoffen testen

Optionele kennis en vaardigheden

metaal bewerken metallurgische structurele analyse uitvoeren eigenschappen voor delfstofafzetting vaststellen vernieuwingsprocessen chemische processen monsters van bouwmaterialen testen wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw chemische technologieën voor metaalproductie berichten over analyseresultaten zorgen voor naleving van de milieuwetgeving metaalsoorten van ertssoorten scheiden advies geven over bouwmaterialen alternatieve mijnbouwmethoden ontwikkelen materiaalkunde graaftechnieken metaal- en metaalertsproducten