Beroep technicus-landmeter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Technicus-landmeter: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geodesie

  De wetenschappelijke discipline die toegepaste wiskunde en aardwetenschappen combineert om de aarde te meten en te beschrijven. Het onderzoek omvat verschijnselen als zwaartekrachtvelden, poolbewegingen en getijden.

 • Landmeting

  De techniek voor het bepalen van de driedimensionale positie van punten op het aardoppervlak en de afstanden en hoeken daartussen.

 • Geomatica

  De wetenschappelijke discipline die het verzamelen, opslaan en verwerken van geografische informatie bestudeert.

 • Topografie

  Grafische weergave van de oppervlakte van een plaats of regio op een kaart waarop hun relatieve posities en hoogten zijn aangegeven.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Inspectiemethoden

  Inzicht hebben in de enquêtemethoden, de teledetectietechnieken en apparatuur.

 • Cartografie

  De studie van de interpretatie van de inhoud van kaarten, de metingen en de technische specificaties. 

 • Onderzoekstechnieken

  Technieken voor het bepalen van een doelgroep, het kiezen van de juiste onderzoeksmethode en het analyseren van de gegevens.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

Vaardigheden

 • Landmetingen uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om de locatie en kenmerken van natuurlijke en door de mens aangelegde structuren op zowel het oppervlakte- als het grondwater en onder water te bepalen. Elektronische apparatuur voor de meting van de afstand en digitale meetinstrumenten bedienen.

 • Verslag van landmeting voorbereiden

  Een onderzoeksrapport opstellen met informatie over de grenzen van de eigendom, de hoogte en diepte van het terrein, enz.

 • Verzamelde onderzoeksgegevens verwerken

  Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens uit een brede hoeveelheid aan bronnen, zoals satellietopnames, luchtfotografie en lasermeetsystemen.

 • Landmeetapparatuur bedienen

  Bedienen en afstellen van meetinstrumenten zoals theodolieten en prisma's en andere elektronische afstandsmeetinstrumenten.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Onderzoeksberekeningen uitvoeren

  Uitvoeren van berekeningen en het verzamelen van technische gegevens voor het bepalen van grondkrommingscorrecties, aanpassingen en aansluitingen op het traject, niveau runs, azimuts, plaatsen van markeringen, enz.

 • Precisie-instrumenten ijken

  De precisie-instrumenten onderzoeken en beoordelen of het instrument voldoet aan de kwaliteitsnormen en productiespecificaties. De betrouwbaarheid corrigeren en aanpassen door de output te meten en de resultaten te vergelijken met de gegevens van een referentie-apparaat of een reeks gestandaardiseerde resultaten.

 • Onderzoeksmetingen registreren

  Beschrijvende gegevens verzamelen en verwerken aan de hand van documenten zoals schetsen, tekeningen en nota’s.

 • Landmeetapparatuur afstellen

  Ervoor zorgen dat de meting nauwkeurig is door de landmeetapparatuur af te stellen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Geofysische gegevens interpreteren

  Gegevens van geofysische aard interpreteren: De vorm, de zwaartekracht en de magnetische velden van de aarde, de structuur en samenstelling van de aarde, en de geofysische dynamiek en de oppervlakte-expressie daarvan in de platentektoniek.

 • Berekeningen van onderzoeken vergelijken

  De nauwkeurigheid van gegevens bepalen door berekeningen te vergelijken met toepasselijke normen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

technische beginselen geologische databases ontwikkelen grenzen vaststellen geologische kaartsecties voorbereiden geologische gegevens verzamelen voorafgaand aan landmeting onderzoek uitvoeren geografie kaartgegevens verzamelen wettelijke voorschriften voor stedelijke planning geologie digitale cartografie toepassen vastgoed taxeren engineeringprocessen gis-gegevens verzamelen cad-software gebruiken themakaarten maken gegevens verzamelen met een gps civiele techniek gis-rapporten maken geografische informatiesystemen gebruiken technische ontwerpen aanpassen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus-landmeter behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB