Beroep technicus kunstmatige inseminatie

Technici voor de kunstmatige inseminatie van dieren zijn belast met het bevruchten van een dier met gebruikmaking van sperma dat is gewonnen, overeenkomstig de nationale wetgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Taken technicus kunstmatige inseminatie

 • De kunstmatige inseminatie uitvoeren bij dieren.
 • Ervoor zorgen dat de juiste materialen ten behoeve van de behandeling schoon, gesteriliseerd en voorhanden zijn.
 • Ervoor zorgen dat de dieren klaar zijn voor de kunstmatige bevruchting.
 • De dieren controleren en eventuele vruchtbaarheidsproblemen vaststellen.
 • Hygiënisch werken zodat er geen ziektes en infecties worden overgedragen.
 • De technieken kennen wanneer er problemen zijn met de eierstokken of aan de uterus.

Gerelateerde beroepen veeteelt

 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Dierenarts
 • Dierenartsassistent(e)
 • Dierenhouder, andere dieren
 • Herder koeien of schapen
 • Hulpkracht vee-arts
 • Hulpkracht veefokkerij
 • Hulpkracht veehouderij
 • Inspecteur vee, dieren
 • Kwaliteitscontroleur vee, vlees, vis
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Manager/directeur dierenfokbedrijf
 • Manager/directeur vee-, dierenhouderij
 • Medewerker veehouderij
 • Monteur veeteeltmachines
 • Pluimveehouder, pluimveefokker
 • Varkenshouder, varkensfokker
 • Veearts
 • Veearts-chirurg
 • Veefokker
 • Veehandelaar
 • Veehouder
 • Veehouder (hobby)
 • Veehouder-kaasmaker of andere zuivelproducten

Kennis

 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Anatomie van dieren
 • Gedrag van dieren
 • Fysiologie van dieren
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Dierenwelzijn
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

Vaardigheden

 • Professionele gegevens bijhouden
 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Gedrag van dieren beoordelen
 • Welzijn van dieren controleren
 • Dierenhygiëne beheren
 • Specifieke medicatie toedienen om fokken te vergemakkelijken
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Bioveiligheid van dieren beheren

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens inspecteren gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren werkschema's volgen omgaan met uitdagende mensen toestand van dieren beoordelen beslissingen nemen over het welzijn van het dier omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector samenwerken met dierdeskundigen diergeneeskundige terminologie situatie van dieren begrijpen dieren ethisch behandelen eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren veeteeltwetenschappen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus kunstmatige inseminatie behoort tot de beroepsgroep Medisch praktijkassistenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20247400  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld