Beroep technicus halfgeleiderindustrie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Halfgeleiders
 • Micro-elektronica
 • Geïntegreerde schakelingen
 • Elektronica
 • Microassemblage

Vaardigheden

 • Defecte productiematerialen melden
 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren
 • Assemblagetekeningen lezen
 • Deadlines halen
 • Werking van machines volgen
 • Onderdelen opmeten
 • Steriele kleding dragen
 • Defecte producten verwijderen
 • Zorgen voor de naleving van specificaties

Optionele kennis en vaardigheden

productieapparatuur afstellen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden zorgen voor de openbare orde en veiligheid elektronische componenten repareren kwaliteitsstandaarden gevaarlijk afval verwijderen elektrische apparatuur van coating voorzien regelgeving inzake afvalverwijdering toezicht houden op de logistiek van eindproducten technische communicatievaardigheden toepassen soorten geïntegreerde schakelingen kwaliteit van producten controleren bestellingen van onderdelen uitvoeren precisiemachines bedienen schakelschema’s defecte onderdelen vervangen storingen aan apparatuur oplossen gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus halfgeleiderindustrie behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld