Beroep technicus grondwatercontrole

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Analyse van waterchemie
 • Chemie
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Chemische monsters testen
 • Watertestprocedures uitvoeren
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Monsters op verontreinigende stoffen testen
 • Chemische monsters bereiden
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Diverse soorten water analyseren
 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen
 • Waterkwaliteitsparameters meten
 • Testgegevens vastleggen
 • Waterkwaliteit controleren
 • Chemische analyses van uitvoeren
 • Monsters voor analyse verzamelen

Optionele kennis en vaardigheden

milieubewustzijn promoten laboratoriumapparaten ijken testapparatuur onderhouden milieu-incidenten melden milieuproblemen melden verslag doen van testresultaten verontreiniging onderzoeken waterzuivering beheren milieuwetgeving gevolgen voor het milieu van grondwater beoordelen vervuiling onderzoeken milieugegevens analyseren apparatuur voor waterzuivering bedienen advies geven over milieusanering preventie van verontreiniging zorgen voor naleving van de milieuwetgeving advies geven over bodem- en waterbescherming besmettingen beoordelen desinfectieapparatuur voor water gebruiken medische microbiologie advies geven over verontreinigingspreventie kennis hebben over zoetwaterecosystemen strategieën voor milieuherstel ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus grondwatercontrole behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld