Beroep technicus gevaarlijk afval

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting
 • Verwerking van gevaarlijk afval
 • Opslag van gevaarlijk afval
 • Afval- en restproducten
 • Afvalbeheer
 • Transport van gevaarlijke stoffen
 • Eigenschappen van afval
 • Soorten gevaarlijk afval

Vaardigheden

 • Afvalsoort beoordelen
 • Besmettingen beoordelen
 • Verontreinigde materialen opslaan
 • Vervuilende stoffen verwijderen
 • Gevaarlijk afval verwijderen
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen
 • Verontreinigde materialen verwijderen
 • Verontreiniging vermijden

Optionele kennis en vaardigheden

strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen bescherming tegen straling advies geven over afvalbeheer radioactieve besmetting medewerkers inlichten over bescherming tegen straling onderdelen voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling gevaarlijke vloeistoffen afvoeren resultaten van de analyse documenteren stralingsniveau controleren vergunningen verstrekken gegevens over recycling bijhouden hydraulica monsters voor analyse verzamelen bedrijfsafval ophalen documentatie over afvalinzameling bijhouden gemorste olie opruimen naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren passende beschermende uitrusting dragen afval sorteren preventie van verontreiniging elektrische apparatuur testen monsters op verontreinigende stoffen testen veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen wetgeving inzake verontreiniging toelichting geven over gevaarlijk afval milieu-incidenten melden naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen kaarten lezen verwijdering van radioactieve stoffen controleren ontsmettingstechnieken reageren op nucleaire noodsituaties pneumatiek vuilophaalroutes uitstippelen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus gevaarlijk afval behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld