Beroep technicus-geoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Cartografie
 • Wiskunde
 • Statistiek
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Geologische tijdsschaal

Vaardigheden

 • Delfstoffen testen
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Testgegevens vastleggen
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Monsters voorbereiden voor tests
 • Monsters nemen
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Geologische gegevens verzamelen
 • Ergonomisch werken
 • Productierapporten schrijven
 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek
 • Veldwerk uitvoeren
 • Monstertests uitvoeren
 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen
 • Technische rapporten opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

geografische informatiesystemen wetenschappelijke documentatie archiveren geochemie milieuwetgeving kernen onderhouden geofysische gegevens interpreteren informatie over geologische eigenschappen geven geologische databases ontwikkelen werknemers opleiden tests op bodemmonsters uitvoeren geofysica geologische kaartsecties voorbereiden geografische informatiesystemen gebruiken gevolgen voor het milieu beoordelen stabiliteit van de ondergrond onderzoeken geologie verslag van landmeting voorbereiden gegevens verwerken gis-rapporten maken adviseren over geologie voor delfstofwinning digitale cartografie toepassen problemen oplossen laboratoriumproeven uitvoeren helpen bij geofysische onderzoeken een computer gebruiken overhandelen over de toegang tot land samenwerken met geologieprofessionals themakaarten maken geodesie gegevens verzamelen met een gps geotechnische onderzoeken plannen op locatie technische expertise leveren natuurkunde luchtfoto’s bestuderen