Beroep technicus elektronica

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Technicus elektronica: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten elektronica

  De verschillende categorieën elektronica, waaronder consumentenelektronica, medische apparatuur, micro-elektronica, computers, informatie- en communicatieapparatuur en meetapparatuur.

 • Normen voor elektronische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van elektronische apparatuur en onderdelen daarvan, zoals halfgeleiders en printplaten.

 • Testprocedures voor elektronica

  Testprotocollen die een verscheidenheid aan analyses van elektronische systemen, producten en componenten mogelijk maken. Bij deze tests worden elektrische eigenschappen, zoals spanning, stroomsterkte, weerstand, capaciteit en zelfinductie getest, evenals specifieke elektronische componenten, zoals de elektronenbuizen, halfgeleiders, geïntegreerde schakelingen en batterijen. Deze tests omvatten visuele inspectie, prestatietests, omgevingstests en veiligheidstests.

 • Schakelschema’s

  Lees en begrijp de schakelschema’s, die de aansluitingen tussen de apparaten laten zien, zoals stroom- en signaalaansluitingen.

 • Geïntegreerde schakelingen

  Elektronische componenten, bestaande uit een aantal elektronische schakelingen die zijn aangebracht op halfgeleidermateriaal, bijvoorbeeld silicium. Geïntegreerde schakelingen kunnen op microschaal miljarden elektronische componenten bevatten en behoren tot de basiscomponenten van elektronische apparaten.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Printplaten

  Printplaten zijn essentiële onderdelen voor bijna alle elektronische apparaten. Zij bestaan uit dunne schijven (wafers) of substraten waarop elektronische componenten, zoals microchips, worden geplaatst. De elektronische componenten zijn elektrisch verbonden via de geleidende sporen en blokken.

 • Elektronische componenten

  Apparatuur en onderdelen die in elektronische systemen te vinden zijn. Deze apparaten kunnen variëren van eenvoudige componenten zoals versterkers en oscillatoren tot complexere geïntegreerde pakketten, zoals geïntegreerde schakelingen en printplaten.

Vaardigheden

 • Prestatietests uitvoeren

  Experimentele, omgevings- en operationele tests uitvoeren op modellen of prototypes of op de systemen en apparatuur zelf om hun sterkte en mogelijkheden te testen onder normale en extreme omstandigheden.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Elektronische eenheden testen

  Elektronische eenheden testen met behulp van geschikte apparatuur. Gegevens verzamelen en analyseren. Systeemprestaties monitoren en evalueren en indien nodig actie ondernemen.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Soldeertechnieken toepassen

  Toepassen van en werken met uiteenlopende technieken in het soldeerproces, zoals zachtsolderen, zilversolderen, inductiesolderen, weerstandsolderen, buissolderen, mechanisch en aluminiumsolderen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet

  Ervoor zorgen dat afgewerkte producten aan de specificaties van het bedrijf voldoen of overschrijden.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Elektronische ontwerpspecificaties interpreteren

  Gedetailleerde elektronische ontwerpspecificaties analyseren en begrijpen.

 • Elektronische apparatuur configureren

  Ervoor zorgen dat de elektronische apparatuur correct wordt ingesteld.

 • Elektronica solderen

  Soldeergereedschap en een soldeerbout gebruiken, die hoge temperaturen leveren om het soldeer te smelten en elektronische componenten te verbinden.

 • Elektronische eenheden monteren

  Het samenstellen en in stand houden van elektronische onderdelen en elektronische circuits.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

Optionele kennis en vaardigheden

regeltechniek precisie-instrumenten gebruiken sensoren machinebouw consumentenelektronica elektronische materialen inspecteren firmware programmeren defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn micro-elektronica storingen aan apparatuur oplossen cae-software onderdelen op een elektronisch bord solderen transmissietechnologie vermogenselektronica nieuwe producten in de productie integreren werking van machines volgen cam-software gebruiken steriele kleding dragen technische communicatievaardigheden toepassen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden elektronische uitrusting verpakken elektronische instrumenten kalibreren elektrische en elektronische apparatuur installeren elektronische systemen onderhouden technische rapporten schrijven firmware precisiemachines bedienen cad-software elektronische componenten repareren medische apparaten elektrotechniek proefdraaien

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus elektronica behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB