Beroep Ingenieur civiele techniek (hbo)

 • Shutterstock.com
  Ingenieur civiele techniek (hbo)

Technici grond-, weg- en waterbouw (infra) helpen bij het ontwerp en de uitvoering van bouwplannen en nemen organisatorische taken op zich, bijvoorbeeld bij de planning en het toezicht, en bij het bieden op en factureren van bouwwerkzaamheden. Zij berekenen ook de materiaalbehoefte, helpen bij de inkoop en organisatie en zorgen voor de kwaliteit van de bouwmaterialen.Infra technici kunnen technische taken op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw verrichten en strategieën voor de beleidsuitvoering voor wegwerkzaamheden, verkeerslichten, riolering en waterbeheersystemen ontwikkelen en daarover adviseren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Taken ingenieur civiele techniek (hbo)

 • Voert berekeningen uit (bijv. afmetingen, oppervlakte, lengteprofielen, component specificaties) met behulp van rekenmachine of computer.
 • Plant en voert veldonderzoeken, inspecties of technische onderzoeken uit (bijv. van grond, afwatering en watervoorzieningsystemen, (snel)wegennet, gebouwen of constructies).
 • Analyseert de kenmerken van projectlocaties en rapporteert over de bevindingen (bijv. door het ontwerpen van plannen, overzichten en diagrammen).
 • Registreert projectwerkzaamheden en relevante gegevens, stelt rapportages op.
 • Maakt tekeningen en ontwerpen voor projecten.
 • Ontwikkelt projectplannen en maakt een inschatting van de kosten.
 • Leest en beoordeelt tekeningen van projecten en de specificaties van constructies, bijv. om de afmetingen van constructies en de materiaalbenodigheden vast te stellen.
 • Bespreekt het project met de opzichter, neemt relevante zaken door zoals de bodem- en terreincondities, de voorbereidingen die getroffen moeten worden en de oplevering.
 • Inspecteert de projectlocatie en beoordeelt het werk van de aannemer kritisch zodat eventuele ontwerpfouten tijdig gesignaleerd worden en om er zeker van te zijn dat volgens voorschriften en regels wordt gewerkt.
 • Rapporteert over eventuele problemen die zich voordoen op de projectlocatie en neemt (in overleg) passende maatregelen.

Gerelateerde beroepen specialist, technicus

 • Geologisch of mineraal technicus
 • Geologisch, meteorologisch technicus
 • Ingenieur chemische technologie (hbo)
 • Ingenieur computertechniek (hbo)
 • Ingenieur elektrotechniek (hbo)
 • Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)
 • Metaalkundige
 • Milieuvervuilingsspecialist
 • Monsternemer geologische monsters
 • Scheepsbouwkundige
 • Technicus kernenergiecentrale
 • Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen

Kennis

 • Engineeringprocessen
 • Bouwverordeningen
 • Civiele techniek
 • Bouwmethoden
 • Technische beginselen
 • Technische tekeningen
 • Bouwsector

Vaardigheden

 • Veldonderzoek uitvoeren
 • Bouwmaterialen inspecteren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen
 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Prioriteit geven aan taken
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerken
 • Meetinstrumenten gebruiken
 • Tijdschatting maken voor werkzaamheden

Optionele kennis en vaardigheden

technische vereisten vaststellen technische projecten beheren cad-software werken in een bouwteam adviseren over bouwaangelegenheden industrieel ontwerpen wiskunde relevante licenties verkrijgen autocad-tekeningen maken begrotingscontrole uitvoeren ontwerpbeginselen technische ontwerpen goedkeuren problemen kritisch behandelen wettelijke voorschriften voor stedelijke planning verkeerstechniek energie-efficiëntie materiaalkunde budgetten beheren advies geven over bouwmaterialen ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen schaalmodellen ontwerpen machinebouw operationele normen handhaven milieubewustzijn promoten tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten elektrotechniek stedelijke planning projectbeheer benodigde bouwmaterialen berekenen technologieën voor hernieuwbare energie landmetingen uitvoeren energieprestaties van gebouwen toezicht houden op bouwprojecten gebouwen ontwerpen naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen ergonomisch werken financiële haalbaarheid beoordelen kostenbeheer naleving van parameters in bouwprojecten volgen technische ontwerpen aanpassen cad-software gebruiken zone-indelingscodes