Beroep technicus chromatografie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Gelpermeatiechromatografie
 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen
 • Hogedrukvloeistofchromatografie
 • Chemische producten
 • Chemische processen
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Chemicaliën mengen
 • Laboratoriumhandleidingen volgen
 • Chemische experimenten uitvoeren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken
 • Chemicaliën overbrengen
 • Chemische testprocedures beheren
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Chemische monsters testen
 • Chemische processen verbeteren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Contact opnemen met wetenschappers
 • Chemische monsters bereiden
 • Werken met chemicaliën
 • Chemische reactie reguleren
 • Chemicaliën hanteren
 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen
 • Chromatografiesoftware gebruiken
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Chemische producten voor bodem en planten beheren
 • Resultaten van de analyse documenteren
 • Inspectie van chemische processen beheren
 • Toestand van chemische processen controleren
 • Hogedrukvloeistofchromatografie toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

microsoft office gebruiken assisteren bij wetenschappelijk onderzoek productkennis bijhouden projectspecificaties creëren massaspectrometrie wetenschappelijke documentatie archiveren op de hoogte blijven van regelgeving communiceren in het engels op competent gebruiksniveau protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen wetenschappelijke verhandelingen schrijven werknemers opleiden organisatorische technieken gebruiken chromotografische machines onderhouden beginselen van projectbeheer wetenschappelijke theorieën ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus chromatografie behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld