Beroep technicus-chemicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Technicus-chemicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Basischemicaliën

  De productie en de karakterisering van organische basischemicaliën zoals ethanol, methanol, benzeen en anorganische basischemicaliën zoals zuurstof, stikstof en waterstof.

 • Chemische producten

  Het aanbod aan chemische producten, hun functies en eigenschappen en de eisen uit wet- en regelgeving.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

Vaardigheden

 • Chemische stoffen analyseren

  Bestuderen en testen van chemische stoffen om de samenstelling en eigenschappen ervan te analyseren.

 • Toestand van chemische processen controleren

  De conformiteit van het chemische proces controleren, alle indicatoren of waarschuwingssignalen controleren die door de instrumenten worden gegeven, zoals meetinstrumenten, debietmeters en paneelverlichting.

 • Chemische processen verbeteren

  Gegevens verzamelen die nodig zijn voor het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen in de chemische processen. Ontwikkelen van nieuwe industriële processen, ontwerpen van nieuwe procesinstallaties/uitrusting of wijziging van bestaande processen.

 • Contact opnemen met wetenschappers

  Luisteren, reageren en zorgen voor een vlotte communicatie met wetenschappers om hun bevindingen en informatie te extrapoleren naar een gevarieerde reeks toepassingen, waaronder bedrijven en de industrie.

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

 • Chemische testprocedures beheren

  Beheren van de procedures voor chemische tests door cdze te ontwerpen en dienovereenkomstig uit te voeren.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Chemicaliën hanteren

  Chemicaliën veilig hanteren; ze doeltreffend gebruiken en ervoor zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het milieu.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Chemicaliën mengen

  Chemische stoffen veilig mengen volgens recept, met gebruik van de juiste dosering.

 • Inspectie van chemische processen beheren

  De inspectie tijdens de chemische processen beheren, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de resultaten van de inspecties worden gedocumenteerd, dat de inspectieprocedures goed worden geschreven en dat de checklists worden bijgewerkt.

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Chemische experimenten uitvoeren

  Voer chemische experimenten uit met het oog op het testen van verschillende producten en stoffen om conclusies te trekken voor wat betreft de levensvatbaarheid en de reproduceerbaarheid van het product.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Werken met chemicaliën

  Werken met chemicaliën en enkele specifieke voor bepaalde processen. Zich bewust zijn van de reacties die voortvloeien uit de combinatie ervan.

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Chemicaliën overbrengen

  Het chemische mengsel overbrengen van de mengtank naar de opslagtank door de kleppen te bedienen.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

 • Chemische reactie reguleren

  Reguleren van de reactie door de stoom- en koelvloeistofkleppen zodanig af te stellen dat de reactie binnen de aangegeven grenzen voor explosiepreventie blijft.

 • Gegevens verwerken

  Informatie invoeren in een systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens via processen zoals scannen, handmatige codering of elektronische gegevensoverdracht om grote hoeveelheden gegevens te kunnen verwerken.

Optionele kennis en vaardigheden

kernenergie organisatorische technieken gebruiken chemisch laboratoriumonderzoek op metaalsoorten uitvoeren wetenschappelijke verhandelingen schrijven hogedrukvloeistofchromatografie adviseren over productieproblemen hogedrukvloeistofchromatografie toepassen wetenschappelijke meetapparatuur bedienen analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren chemische tests uitvoeren op basismetalen chemisch bewaren risicoanalyses uitvoeren viscositeit van chemische stoffen meten radiologische procedures wetenschappelijke documentatie archiveren gaschromatografie chemische mengers onderhouden chemische producten ontwikkelen resultaten van de analyse documenteren gelpermeatiechromatografie chemische hulpstoffen testen radiologie risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen veilig met chemicaliën werken chromatografiesoftware gebruiken wetenschappelijke gegevens analyseren chemische reagentia beheren chemie massaspectrometrie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen microsoft office gebruiken kwaliteitsstandaarden

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus-chemicus behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB