Beroep technicus-chemicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Chemische processen
 • Laboratoriumtechnieken
 • Basischemicaliën
 • Chemische producten
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

Vaardigheden

 • Chemische stoffen analyseren
 • Toestand van chemische processen controleren
 • Chemische processen verbeteren
 • Contact opnemen met wetenschappers
 • Chemische monsters bereiden
 • Chemische testprocedures beheren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Chemicaliën hanteren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Chemicaliën mengen
 • Inspectie van chemische processen beheren
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken
 • Chemische experimenten uitvoeren
 • Chemische monsters testen
 • Werken met chemicaliën
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Chemicaliën overbrengen
 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek
 • Chemische reactie reguleren
 • Gegevens verwerken

Optionele kennis en vaardigheden

kernenergie organisatorische technieken gebruiken chemisch laboratoriumonderzoek op metaalsoorten uitvoeren wetenschappelijke verhandelingen schrijven hogedrukvloeistofchromatografie adviseren over productieproblemen hogedrukvloeistofchromatografie toepassen wetenschappelijke meetapparatuur bedienen analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren chemische tests uitvoeren op basismetalen chemisch bewaren risicoanalyses uitvoeren viscositeit van chemische stoffen meten radiologische procedures wetenschappelijke documentatie archiveren gaschromatografie chemische mengers onderhouden chemische producten ontwikkelen resultaten van de analyse documenteren gelpermeatiechromatografie chemische hulpstoffen testen radiologie risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen veilig met chemicaliën werken chromatografiesoftware gebruiken wetenschappelijke gegevens analyseren chemische reagentia beheren chemie massaspectrometrie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen microsoft office gebruiken kwaliteitsstandaarden

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus-chemicus behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld