Beroep technicus-chemicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Chemische processen
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Chemische producten
 • Laboratoriumtechnieken
 • Basischemicaliën

Vaardigheden

 • Chemische reactie reguleren
 • Inspectie van chemische processen beheren
 • Gegevens verwerken
 • Chemicaliën mengen
 • Chemische testprocedures beheren
 • Chemische stoffen analyseren
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken
 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek
 • Chemicaliën hanteren
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • In teams werken
 • Werken met chemicaliën
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Chemische experimenten uitvoeren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Toestand van chemische processen controleren
 • Chemische monsters testen
 • Chemische monsters bereiden
 • Contact opnemen met wetenschappers
 • Chemische processen verbeteren
 • Chemicaliën overbrengen

Optionele kennis en vaardigheden

analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren chromatografiesoftware gebruiken chemisch bewaren chemie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen gelpermeatiechromatografie wetenschappelijke verhandelingen schrijven wetenschappelijke gegevens analyseren massaspectrometrie veilig met chemicaliën werken adviseren over productieproblemen hogedrukvloeistofchromatografie toepassen resultaten van de analyse documenteren microsoft office gebruiken radiologische procedures wetenschappelijke meetapparatuur bedienen radiologie chemische reagentia beheren kernenergie risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen chemische tests uitvoeren op basismetalen risicoanalyses uitvoeren chemische producten ontwikkelen chemische mengers onderhouden gaschromatografie veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen kwaliteitsnormen toepassen chemische hulpstoffen testen organisatorische technieken gebruiken viscositeit van chemische stoffen meten chemisch laboratoriumonderzoek op metaalsoorten uitvoeren hogedrukvloeistofchromatografie wetenschappelijke documentatie archiveren kwaliteitsstandaarden