Beroep technicus-chemicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemical processes
 • Laboratory techniques
 • Basic chemicals
 • Chemical products
 • Health and safety regulations

Vaardigheden

 • Analyse chemical substances
 • Monitor chemical process condition
 • Improve chemical processes
 • Contact scientists
 • Prepare chemical samples
 • Manage chemical testing procedures
 • Apply safety procedures in laboratory
 • Handle chemicals
 • Write work-related reports
 • Mix chemicals
 • Manage chemical processes inspection
 • Use chemical analysis equipment
 • Perform chemical experiments
 • Test chemical samples
 • Work with chemicals
 • Maintain laboratory equipment
 • Perform laboratory tests
 • Transfer chemicals
 • Assist scientific research
 • Regulate chemical reaction
 • Process data

Optionele kennis en vaardigheden

kernenergie organisatorische technieken gebruiken chemisch laboratoriumonderzoek op metaalsoorten uitvoeren wetenschappelijke verhandelingen schrijven hogedrukvloeistofchromatografie adviseren over productieproblemen hogedrukvloeistofchromatografie toepassen wetenschappelijke meetapparatuur bedienen analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren chemische tests uitvoeren op basismetalen chemisch bewaren risicoanalyses uitvoeren viscositeit van chemische stoffen meten radiologische procedures wetenschappelijke documentatie archiveren gaschromatografie chemische mengers onderhouden chemische producten ontwikkelen resultaten van de analyse documenteren gelpermeatiechromatografie chemische hulpstoffen testen radiologie risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen veilig met chemicaliën werken chromatografiesoftware gebruiken wetenschappelijke gegevens analyseren chemische reagentia beheren chemie massaspectrometrie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen microsoft office gebruiken kwaliteitsstandaarden

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus-chemicus behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld