Beroep technicus brandbeveiligingssystemen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Procedures inzake brandpreventie
 • Brandbestrijdingssystemen
 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

Vaardigheden

 • Schade inschatten
 • Kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren
 • Brandblussers gebruiken
 • Zorgen voor herstellingen aan apparatuur
 • Brandweermateriaal inspecteren
 • Veiligheidssystemen onderhouden
 • Preventief onderhoud van brandweervoertuigen uitvoeren
 • Materiaal bestellen

Optionele kennis en vaardigheden

inspecties uitvoeren verschillende communicatiekanalen gebruiken verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken voertuigonderhoud uitvoeren wetgeving inzake pyrotechnische artikelen werkgerelateerde verslagen schrijven hydraulica preventie van verontreiniging risicoanalyses uitvoeren veiligheidsstrategieën testen milieubeleid advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid omgaan met gevaarlijke goederen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus brandbeveiligingssystemen behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld