Beroep technicus bodemonderzoek

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Grondmechanica
 • Ecologie
 • Milieuwetgeving
 • Bodemkunde
 • Geologie
 • Bodemstructuur
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Verslag van landmeting voorbereiden
 • Tests op bodemmonsters uitvoeren
 • Landmeetapparatuur afstellen
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Veldwerk uitvoeren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Landmeetapparatuur bedienen
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

landmetingen uitvoeren inspectiemethoden preventie van verontreiniging raad geven over natuurbehoud wiskunde onderzoeksmetingen registreren engineeringprocessen technische beginselen cartografie geografie topografie wetenschappelijk onderzoek uitvoeren landmeting biologie civiele techniek agronomie