Beroep technicus bodemonderzoek

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Grondmechanica
 • Ecologie
 • Milieuwetgeving
 • Bodemkunde
 • Geologie
 • Bodemstructuur
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Verslag van landmeting voorbereiden
 • Tests op bodemmonsters uitvoeren
 • Landmeetapparatuur afstellen
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Veldwerk uitvoeren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Landmeetapparatuur bedienen
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Experimentele gegevens verzamelen
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

landmetingen uitvoeren inspectiemethoden preventie van verontreiniging raad geven over natuurbehoud wiskunde onderzoeksmetingen registreren engineeringprocessen technische beginselen cartografie geografie topografie wetenschappelijk onderzoek uitvoeren landmeting biologie civiele techniek agronomie

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus bodemonderzoek behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld