Beroep technicus biogas

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Aardgas
 • Biomassaconversie
 • Mechanica
 • Winningsprocessen aardgascondensaat
 • Brandstof

Vaardigheden

 • Voor juiste gasdruk zorgen
 • Gaszuiverheid testen
 • Storingen aan apparatuur oplossen
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Gasflessen bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

boilers bedienen soorten stoommotoren naleving van gasverdelingsschema's verzekeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren elektrische generatoren gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden elektriciteit op afstand bediende uitrusting gebruiken grote onderdelen vervangen kleppen controleren elektrische generatoren controleren technologieën voor hernieuwbare energie samenwerken met ingenieurs veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit zorgen voor herstellingen aan apparatuur stoomturbines bedienen