Beroep technicus biogas

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Aardgas
 • Biomassaconversie
 • Mechanica
 • Winningsprocessen aardgascondensaat
 • Brandstof

Vaardigheden

 • Voor juiste gasdruk zorgen
 • Gaszuiverheid testen
 • Storingen aan apparatuur oplossen
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Gasflessen bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

boilers bedienen soorten stoommotoren naleving van gasverdelingsschema's verzekeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren elektrische generatoren gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden elektriciteit op afstand bediende uitrusting gebruiken grote onderdelen vervangen kleppen controleren elektrische generatoren controleren technologieën voor hernieuwbare energie samenwerken met ingenieurs veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit zorgen voor herstellingen aan apparatuur stoomturbines bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep technicus biogas behoort tot de beroepsgroep Procesoperators. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242500  laag
verwachte baanopeningen tot 20243900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld